ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות

3.6-5

"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

.1
1.1 ט"ו בשבט

באתר ט"ו בשבט אפשר למצוא מידע אודות סדר ט"ו בשבט, ציירים מציירים
עצים ועבודות ילדים בנושא, שירים לחג, חידונים על אישים בתנ"ך ועל עצים
ועוד.כתובת האתר: www.education.gov.il/tu_beshvat/index.html.


1.2

מידע אישי לעובדי הוראה

עבור אוכלוסיית עובדי ההוראה (גננות ומורים) פותחו שתי מערכות
המאפשרות צפייה במידע אישי:
א. צפייה בתלושי שכר

עובדי הוראה המקבלים משכורת ממשרד החינוך התרבות והספורט
יכולים לצפות בתלושי השכר שלהם באינטרנט. המערכת מאפשרת לכ-
10,000 עובדי ההוראה לצפות בתלושי השכר שלהם מ-3 השנים
האחרונות.כתובת האתר: meyda.education.gov.il/tlush.


ב.

מערכת ד"ש

"מערכת ד"ש" מאפשרת לעובדי ההוראה לצפות בהשתלמויות שהם
השתתפו בהן ושהוכרו לגמול על ידי המשרד. המערכת משרתת
אוכלוסייה של כ-160,000 משתלמים שהשתתפו בכ-1,300,000
השתלמויות במהלך חמש השנים האחרונות. "מערכת ד"ש" מאפשרת
לעובד ההוראה להתעדכן במצב ההשתלמויות שלו מהבית, ללא תלות
בשעות קבלה או בהגעה פיזית למחוז.כתובת האתר: meyda.education.gov.il/dash.


אתרי היחידות

.2
2.1 אתר המפמ"ר לכימייה

אתר המפמ"ר לכימייה נועד לתת מידע למורה לכימייה ולכל המתעניין בנושא במסגרת הלימודים בתיכון.

באמצעות האתר נוצר קשר ישיר ורציף בין המפמ"ר לציבור המורים והתלמידים. המידע מגיע לכל מתעניין ונותן לו אפשרות ללמוד ולשאול שאלות בכל נושא. הקטגוריות באתר מתחלקות לשני סוגים:
א. קטגוריות העוסקות בתכנים הפדגוגיים של תכנית הלימודים. בקטגוריות אלה ימצא המתעניין את מפרט התכנים בתכניות ההוראה, את הדרישות להפעלת התכנית וחומרי למידה מעובדים ומעודכנים.
ב. קטגוריות העוסקות במידע מנהלי על תחום הדעת. בקטגוריות אלה ימצא המתעניין מידע על מרכזי למידה ועל השתלמויות המתקיימות בהם, קישורים לאתרים נוספים בתחום הדעת, אירועים, כנסים ועוד.כתובת האתר: www.education.gov.il/chimya.


2.2 אתר חפציב"ה

באתר אפשר למצוא פירוט של בתי ספר צופי"ה (בתי ספר המפעילים
תכנית לימודים בגולה מטעם משרד החינוך הישראלי שעקרונותיהם
ודרכיהם הם בבואה של החינוך בישראל) לפי מדינות. כמו כן אפשר
למצוא באתר מידע בנושא "שגרירי חינוך" ו"בתי ספר יום א'"
וקישורים לאתרים רלוונטיים בתחום.

בעתיד הקרוב מתוכנן להעלות לאוויר את תרגום האתר לרוסית וכן
לפרסם חומרי לימוד בנושא.כתובת האתר: www.education.gov.il/Heftziba.


2.3 אתר האגף להערכה ולמדידה

אתר האינטרנט של האגף להערכה ולמדידה מציג את עבודת האגף בשני
המישורים שהוא עוסק בהם: הערכת בתי ספר (מיצ"ב) והערכה של
התכניות המרכזיות שהמשרד מפעיל.

האתר מכיל מידע לגבי כל הפרויקטים שהוא עוסק בהם ומציג בין היתר< br> מבחני מיצ"ב משנים קודמות, דוחות בית-ספריים לדוגמה, אינפורמציה
לגבי המיצ"ב שיתקיים בשנת הלימודים התשס"ה ודוחות על תכניות
ארציות של המשרד.כתובת האתר: www.education.gov.il/haaracha.

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005