חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7

פעילות חברתית וקהילתית

7.9

ימי משפחה" - פעילות לימודית להעצמת המשפחה"

7.9-2

1. רקע

ביזמת המחלקה להורים, משפחה וקהילה באגף לחינוך מבוגרים וגופים
העוסקים בתחום המשפחה והחינוך תתקיימנה בתאריכים כ"ג בשבט-ח'
באדר א' התשס"ה (2-17.2.05) פעילויות לימודיות-חווייתיות במסגרת "ימי משפחה".

מנהלים, מורים וגננות ואף הורים מתלבטים בשאלת אופיו של הקשר הרצוי
בין המשפחה לבית הספר. יחסי הגומלין בין מערכת החינוך להורים משפיעים
הן על תחושת השייכות של הילד לבית הספר ועל התנהגותו החברתית והן על
תחושות המורים ועל תפקודם. הפעילות ב"ימי המשפחה" היא הזדמנות
ללמידה משותפת של נושאי משפחה וחינוך ולהגדרה מחדש של היחסים
והקשרים ההדדיים בין הבית לבית הספר.

בשנה שעברה השתתפו אלפי ילדים, הורים ומחנכים בפעילויות שהתקיימו
ב"ימי המשפחה" במסגרות חינוך וקהילה. בתי הספר והגנים מוזמנים גם
השנה ליזום פעילויות ואירועים, והמחלקה להורים, משפחה וקהילה באגף
לחינוך מבוגרים מציעה את עזרתה בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.

2. אופי הפעילות
2.1 ב"ימי המשפחה" יהיו מוסדות חינוך זכאים לפעילות התנדבותית אחת
לכל מוסד.
2.2 הפעילות תיעשה בהתנדבות, על ידי מנחים מוסמכים להורות ולמשפחה.
2.3 הפעילות תתמקד בנושאים הרלוונטים לבית הספר ולמשפחה; למשל:

סמכות הורית וסמכות מורית

השפעת ההורים על ההישגים הלימודיים של ילדיהם

משפחות ומורים לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז

סגנונות הורות

ילדים והורים במעבר תרבותי.

2.4 המרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים להורים ולמשפחה יסייעו
בקיום הפעילות בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.
2.5 ההיענות לבקשות תהיה על פי יכולת היישובים, המרכזים והמוסדות
המפעילים.

3. גופים ומוסדות שאפשר לפנות אליהם לעזרה בתכנון הפעילויות ובהפעלתן

3.1

מטה הפעילות - להיוועצות ולהכוונה

הגב' רינה כהן, מנהלת המחלקה להורים, משפחה וקהילה, טל'
02-5601427

הגב' רנה טוקר והגב' דליה הופשטטר, ייעוץ ותיאום אירועי שבוע המשפחה, טל' 02-5601435 ו-02-5601374

ד"ר מיכאל קיפניס, להזמנת מנחים להורים ולמשפחה במעבר תרבותי (ברוסית, באמהרית ובספרדית), טל' 02-5601433


3.2

רכזי מחוזות בתחום של הורות ומשפחה

הגב' לימור טל, מחוז ת"א והמרכז, טל' 03-6896029 ו-050-6679503
02-5601427

הגב' מלכה ריבקה-דיירקטור - מחוזות חיפה והצפון, טל'
04-8632672 ו-054-5918502

הגב' שמחה אדרי, מחוז דרום, טל' 052-3929405


3.3

מרכזים ארציים ומחוזיים להורים ולמשפחה

המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת סמינר הקיבוצים,
הגב' צאלה מיינרט, טל' 03-6902375

המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת קיי, באר שבע, ד"ר
יהודית זמיר, טל' 08-6402886/37

"מאיה", מרכז ארצי להורים ולמשפחה במעבר תרבותי, מכללת
סמינר הקיבוצים, הגב' גלינה כציש מוזגנוב, טל' 03-6902375

"מהות", המרכז הארצי לקשרי מורים-הורים במכללת לוינסקי,
הגב' ריקי אייגנר, טל' 03-6902435

המרכז האזורי להורות ולמשפחה בחברה רב-תרבותית במכללת
"גורדון" בחיפה, הגב' ענת גילת, טל' 04-8590111

" המרכז הארצי הרב-תחומי להורים ולמשפחה בקהילה החרדית,
בני ברק, הגב' גיטה לויפר, טל' 03-6160531

המרכז הארצי להורות ולמשפחה בחברה הערבית, מכללת אל
קאסמי, באקה אל גרבייה, הגב' רעדה מסאלחה, טל'
050-7633244


3.4

מכונים ומדרשות

מדרשת אמונה: זוגיות, הורות, משפחה בין-דורית, הגב' בתיה
טבצ'ניק, טל' 02-6519323 ו-02-6413242

מכון אדלר, המחלקה למשפחה ולקהילה, הגב' אסנת הראל, טל' 09-9518455

מכון מעגלים: משפחות עם ילד AD/HD (הפרעות קשב וריכוז), הגב' תילי מילנר, טל'
03-5609545

מרכז פרנקל לחינוך יהודי במשפחה, ירושלים, הגב' קרני גולדשמיד-להב, טל' 02-5816955 ו-054-6212048.


4.

אירועים מרכזיים לכלל הציבור


ב-כ"ג בשבט התשס"ה (2.2.05): כנס במרכז "מהות" לקשרי מורים
הורים, מכללת לוינסקי, תל אביב, בנושא "בונים ביחד בית חינוך"

ב-כ"ד בשבט התשס"ה (3.2.05): כנס לאנשי מקצוע במרכז להורות
ולמשפחה, מכללת סמינר הקבוצים, תל אביב

ב-כ"ט בשבט התשס"ה (8.2.05): כנס המרכז האזורי להורות ולמשפחה, בשיתוף עם השירות הפסיכולוגי, מכללת קיי, באר-שבע

ב-ל' בשבט התשס"ה (9.2.05): ערב הוקרה לפעילים בתחום

ב-א' באדר א' התשס"ה (10.2.05): כנס למנחים להורים במעבר תרבותי במרכז "מאיה", מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

ב-ו' באדר א' התשס"ה (15.2.05): כנס המרכז האזורי להורות ולמשפחה בחברה רב-תרבותית, מכללת "גורדון", חיפה

ב-ז' באדר א' התשס"ה (16.2.05): כנס לאנשי מקצוע ולפעילי חינוך במרכז להורות ולמשפחה בחברה הערבית, מכללת אל קאסמי, באקה אל גרבייה.מידע רלוונטי על "ימי המשפחה" יפורסם במידעון של המחלקה להורים, משפחה
וקהילה, וכן באתר האגף לחינוך מבוגרים,
www.education.gov.il/adult-education.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005