תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

כנס מנהלים ארצי בנושא "תכנית 100 המושגים במורשת, בציונות
" ובדמוקרטיה

9.15-3

תכנית 100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה נלמדת, החל משנת הלימודים התשס"ד, בכל חטיבות הביניים. תלמידי כיתות ח' ייבחנו על התכנית במסגרת המיצ"ב.

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר יזם כנס ארצי למנהלי חטיבות הביניים ולמנהלים מבתי ספר יסודיים שיש בהם כיתות א'-ח' בנושא "תכנית 100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה - רציונל, עקרונות פעולה ומודלים ליישום ולהטמעה בבתי הספר".

הכנס יתקיים במעמד הגב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט, ביום ראשון, כ"א בטבת התשס"ה (2.1.2005), באולם דוהל, שכונת התקווה 76, תל אביב.

להלן סדר היום:
10-9.30 התכניות, כיבוד והרשמה
10-9.30 פתיחת הכינוס:
- הגב' רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט
- הגב' לאה רוזנברג, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי
10.35-10.15 פרופ' יעקב כץ, יו"ר המזכירות הפדגוגית": "תכנית 100 המושגים" - רציונל ועקרונות פעולה
10.45-10.35 הגב' יהודית זמיר, מרכזת מטה שנהר-קרמניצר: "תכנית 100 המושגים" וביטויה במיצ"ב
11.15-10.45 הגב' נורית הירש, מלחינה ופזמונאית: "תכנית 100 המושגים" בראי הזמר
12.15-11.15 פרופ' לורברבוים, ראש החוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל-אביב: דת ומדינה בישראל: בעיות אמיתיות ובעיות לכאורה
12.30-12.15 הפסקה
13.30-12.30 מתכנון לביצוע - בתי-ספר מציגים תהליכים להטמעת "תכנית 100 המושגים" מנחה: הגב' ציפי קוריצקי, מטה שנהר-קרמניצר
13-13:30 ארוחה קלה
15:15-14 סדנאות למידה - מודלים להוראת "תכנית 100 המושגים" (יוצגו ע"י גופים חינוכיים חיצוניים)
16:15-15:30 הצגה: "מים אחרונים" - השחקן שולי רנד הזמנות נשלחו לכל בתי הספר הנוגעים בדבר.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מטה שנהר-קרמניצר,
טל' 02-5603537.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005