תכניות לימודים .9

אנטישמיות וגזענות

9.1

לקראת יום המאבק באנטישמיות - ערכת לימוד

9.1-1

בתאריך י"ז בשבט התשס"ה (27.1.05) יציין העולם 60 שנה לשחרור מחנה הריכוז
"אושוויץ". במערכת החינוך יצוין תאריך זה כיום המאבק באנטישמיות.

המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, בשיתוף עם המשרד לענייני תפוצות, חברה
וירושלים, הפיק ערכת לימוד בנושא המיועדת לתלמידי החטיבות העליונות. הערכה
תישלח לבתי ספר, ותוכנה יועלה על אתר האינטרנט של המטה.

מטרותיה המרכזיות של הערכה הן:

1. ליצור בסיס ידע לדיון באנטישמיות לסוגיה
2. ללמד להבחין בין ביקורת לגיטימית לבין הסתה אנטישמית
3. לעודד תגובות ויזמות של התלמיד מול התופעה.

בחוברת פרק עיוני ופרק מעשי הכולל 3 סדנאות:

ליצור בסיס ידע לדיון באנטישמיות לסוגיה

ללמד להבחין בין ביקורת לגיטימית לבין הסתה אנטישמית

לעודד תגובות ויזמות של התלמיד מול התופעה.


מומלץ להקצות לפחות שתי שעות לימוד להוראת הנושא.


לפרטים אפשר לפנות אל המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, טל' 02-5603537, פקס'
02-5602883.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/5, כ"א בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2005