תרבות .10

סל תרבות

10.6

 מופעים שאושרו בוועדות הרפרטואר של סל תרבות ארצי *

10.6-4


1. תיאטרון

שם המופע/המפגש שם המפיק/האמן הכיתות
אום אל רובביבקה תיאטרון אלמידאן ט'-י"ב
אימא אמרה לי דני מדיאטק חולון גן ו-א-ב'
את ואני והמלחמה הבאה אוניברסיטת תל אביב י"א-י"ב
ביבר הזכוכית תיאטרון אלמידאן ט'-י"ב
בין חברים תיאטרון באר שבע י"א-י"ב
החדר תיאטרון ג'ביינה י'-י"ב
היובל שלי תיאטרון תמונע י'-י"ב
הנאהבים והנעימים תיאטרון "הבמה" י'-י"ב
וכולם חברים תיאטרון הקרון גן ו-א'-ג'
חלומות יוסף תיאטרון לילדים טיקטינר שאול גן ו-א'-ב'
כתר בראש תיאטרון "הבימה" י'-י"ב
מיתוס (מקוצר) אשכנזי מירה י'-י"ב
מניה שן-צור הפקות י'-י"ב
מקווה תיאטרון "בית לסין" י"א-י"ב
נישואי פיגארו תיאטרון גשר י'-י"ב
עולמו של דודו תיאטרון שלנו גן ו-א'-ב'
צפירה צוותא י'-י"ב
שרה גיבורת ניל"י מדיאטק חולון ד'-ח'
אום אלשרייאט עמותת אלאופק ט'-י"ב
עלי כינור תיאטרון באר שבע ג'-ו'


2. מחול

שם המופע/המפגש שם המפיק/האמן הכיתות
מימי סטקאטו א'-ב'


3. מוזיקה

שם המופע/המפגש שם המפיק/האמן הכיתות
בלוז שלמה אריאל/רוי יאנג י'-י"ב


4. קולנוע

שם המופע/המפגש שם המפיק/האמן הכיתות
ילדי הלילה איילת ברגור י'-י"ב
ציון אדמתי יולי כהן גרשטל י"א-י"ב
_____________
במוסדות החינוך הדתי יש לקבל את אישורה של המועצה לחמ"ד. *הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005