אורחות חיים במוסדות החינוך .2

זכויות תלמידים

2.8

 יום זכויות הילד הבינלאומי

2.8-1


1. קטלוג ציורים: תלמידים מציירים זכויות

נושא זכויות הילד עוגן עד היום בסדרה של אמנות ומסמכים בינלאומיים, בחוזרי המנכ"ל, בחוק זכויות התלמיד ובפנקס זכויות התלמיד.

לכבוד יום זכויות הילד הבינלאומי נשלח לבתי הספר קטלוג ציורים - "תלמידים מציירים זכויות" - שהופק לאחר תחרות ארצית לציורים ולכרזות בנושא "מבית ספר לבית חינוך - זכויות נותנים ומקבלים". הקטלוג נכתב בשלוש שפות - עברית, ערבית ואנגלית - ונשלח לייצג את העשייה החינוכית שלנו עם נציג אונסקו באו"ם.

שלושה מציורי התלמידים נבחרו על ידי השירות הבולאי להפקה מיוחדת כבולים סחירים לקראת שנת הלימודים הבאה.

הקטלוג יפורסם במקביל גם באתר זכויות התלמיד שבאתר האינטרנט של משרדנו: http://www.education.gov.il/zchuyot/index.html.


2. מעטפת היום הראשון

לכבוד יום זכויות הילד הבינלאומי הופקה מעטפת היום הראשון על ידי יחידת אונסקו והמינהל הפדגוגי במשרד החינוך. מעטפת היום הראשון מונפקת בדרך כלל לרגל הפקת בול ולציון אירוע מיוחד שלכבודו הופקה מעטפת דואר (בדרך כלל לאספנים) המציינת את האירוע שלכבודו נשלחה. המעטפת מאוירת בחותמת מיוחדת לאירוע ובכיתובים תואמים.

בכל מעטפת שהופקה לציון יום זכויות הילד הבינלאומי ונשלחה לבתי הספר נמצאת ברכת המנהלת הכללית למנהלים ולמורים בשפות העברית והערבית.

הדרכה למורים ולתלמידים לעבודה עם מעטפת היום הראשון ועם הבול כמעצב מסרים תתפרסם באתר זכויות התלמיד, http://www.education.gov.il/zchuyot/index.html. את דפי ההדרכה אפשר להוריד מהאתר ולהתאימם לקהל התלמידים.


חומרי למידה נוספים אפשר למצוא באתר או אפשר לפנות אל הגב' טובה בן-ארי,
הממונה על יישום חוק זכויות התלמידים, המינהל הפדגוגי, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, פקס' 02-5603277, טל' 02-5603278.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005