ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשת לימודים בחודש מרס

3.5-7


פורים: הימים חמישי, שישי, שבת וראשון, י"ג, י"ד, ט"ו ו-ט"ז באדר ב' התשס"ה, 27-24 במרס 2005. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר ב' התשס"ה, 28 במרס 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005