תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

 2005 - השנה הבינלאומית לחינוך גופני ולספורט במערכת החינוך

9.3-2


האספה הכללית של ארגון האומות המאוחדות הכריזה על שנת 2005 כעל השנה הבינלאומית לחינוך גופני ולספורט במערכות החינוך בעולם. הכרזה זו אומצה על ידי משרדנו, וקבענו את שנת 2005 כשנה הבינלאומית לחינוך גופני ולספורט במערכת החינוך בישראל.

להלן תכנית הפעולה לשנה זו:

1. משחקי הגמר של אליפויות בתי הספר יהיו בחסות השנה הבינלאומית.
2. בהשתלמויות הארציות של המורים לחינוך גופני בירושלים ובאילת תוצגנה תכניות לפעילויות בשנה הבינלאומית.
3. יוכן ויישלח פוסטר מיוחד לכבוד השנה הבינלאומית אל כל בתי הספר.
4. על תעודות ההצטיינות אשר תוענקנה לתלמידות ולתלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר יוטבע סמל השנה הבינלאומית והוועד הישראלי לאונסקו.
5. באולמות שיתקיימו בהם משחקי הגמר הארציים של בתי הספר תתנוססנה כרזות ענק המכריזות על השנה הבינלאומית.
6. מפקחי החינוך הגופני ישתפו את חבריהם המפקחים ואת דוברי המחוזות באירועים השונים כדי לאפשר לציבור הרחב להיות שותף לחוויות ולפעילויות בשנה הבינלאומית.
7. משחקי מכביית הנוער, שישתתפו בהם כ-2000 בני-נוער יהודיים מכל רחבי העולם, יהיו במסגרת השנה הבינלאומית.
8. שבוע החינוך הגופני והספורט בכל מחוז יוקדש לשנה הבינלאומית. אופי האירועים בבתי הספר צריך להיות חגיגי, תוך שימת דגש על זכותם של כלל התלמידים להשתתף בהם. המורים לחינוך גופני ישתפו את כלל צוותי ההוראה בבתי הספר בהכנת הפעולות והאירועים השונים.
9. בהכנת הפעילויות יש לשים דגש על הפעלת כלל התלמידים ולהתמקד בזכותם של כל התלמידים והמורים לחינוך גופני ולספורט איכותיים במערכת החינוך.
10. המנהלים והמורים לחינוך גופני ידווחו למפקחים הכוללים ולמפקחים על החינוך הגופני על תכניותיהם. נוסף לכך יסיירו מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים, המפקחים על החינוך הגופני ומפקחים אחרים בבתי ספר שתהיינה בהם תכניות איכותיות במיוחד.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדרוש מהמורים לחינוך גופני להגיש להם תכניות פעולה לשנה מיוחדת זו, תוך שיתוף פעולה עם הפיקוח הכולל ועם הפיקוח על החינוך הגופני במחוזות.


בשאלות אפשר לפנות אל מר עפר שמעוני, מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך
הגופני, טל' 03-6896132.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005