תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 השתלמות ארצית למובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית

9.4-8


1. למנהלים מובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית

השתלמות ארצית ל-25 מנהלים מובילים תתקיים כלדקמן:

התאריך: כ"ד-כ"ז באדר ב' התשס"ה (4-7.4.05).

הנושא: "המנהל כמוביל תכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית וליצירת אקלים חברתי-ערכי".

המקום: בית הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים.

משך ההשתלמות: 4 ימים, בתנאי פנימייה.

ההשתלמות מקנה גמול.

מנהלים המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות בהקדם לאגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים בחברה, טל' 02-5603283/4. מספר המקומות מוגבל.


2. לרכזים מובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית

המפגש השני במסגרת ההשתלמות הארצית לרכזים מובילי התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית יתקיים בתחילת חופשת הפסח, כדלקמן:

המועד: יום חמישי, ח' בניסן התשס"ד, 17.4.05.

המקום: מרכז הפסג"ה ברמת-גן.

משך ההשתלמות: בין השעות 16-9.

רכזים המעוניינים להצטרף להשתלמות השנתית מוזמנים להירשם במחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, טל' 02-5603283/4.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911, טל' 02-5603283/4,
פקס' 02-5604043.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005