תכניות לימודים .9

חינוך מדעי וטכנולוגי

9.6

 מלגות מקרן המלגות ע"ש פרידה הוכמן לתלמידי הנתיב הטכנולוגי

9.6-1


תלמידי מערכת החינוך הלומדים בנתיב הטכנולוגי זכאים להגיש בקשה למלגות מ"קרן המלגות ע"ש פרידה הוכמן". מספר המלגות וערכן ייקבעו על ידי נאמני הקרן.

הקריטריונים של ועדת המלגות הם:

1. המצב הסוציו-אוקונומי
2. ממוצע ציונים של 65 לפחות
3. תלמידי החטיבה העליונה, כיתות י'-י"ב, בחינוך הטכנולוגי.

אפשר להגיש את הבקשות עד י"ט באדר א' התשס"ה, 28 בפברואר 2005.


בשאלות ובהבהרות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה,
טל' 03-6896809 ו-050-6282121.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/6, כ"ב בטבת התשס"ה, 1 בפברואר 2005