אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

 בדיקה לגילוי נגיפי איידס בתלמידים בכיתות ט'-י"ב – איגרת לתלמידים

2.2-1


1. כללי

על פי החוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים משנת התשנ"ו-1996, המובא בסעיף 2.2-13 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א) וכן בנספח 1 להלן, תלמיד רשאי לערוך בדיקה לגילוי נגיף האיידס במרכזים המאושרים לכך על ידי משרד הבריאות גם ללא ידיעת הוריו או אפוטרופוסו. ועדת החינוך של הכנסת, בישיבתה בתאריך 1.12.03, קבעה כי על מערכת החינוך ליידע את התלמידים בדבר זכותם להיבדק לגילוי נגיפי המחלה. מנהל בית הספר יפיץ את האיגרת לתלמיד המופיעה להלן לכל התלמידים בכיתות ט'-י"ב. במקביל יש לתלות את האיגרת על לוח המודעות בבית הספר. לאיגרת שני נוסחים - אחד המיועד לחינוך הכללי ואחד לחינוך הדתי.

להפצת האיגרת חייבת להילוות פעילות הסברה בכיתה (ראה את העקרונות של פעילות ההסברה בנספח 2 להלן). יש לסיים את חלוקת האיגרת ואת פעילות ההסברה עד למועד היציאה לחופשת הקיץ ביוני 2005.

הדיון בנושא הבדיקות של נגיפי האיידס עלול לעורר בתלמידים חרדה ודאגה. על המורה המעביר את ההסברה בכיתות להיות ער לאפשרות זו, לאתר את התלמידים המגלים סימני מצוקה ולהיוועץ ביועץ בית הספר או בפסיכולוג החינוכי.

בשאלות אפשר לפנות אל היחידה לחינוך למיניות במשרדנו, טל' 02-5603874, ו-02-5603234. כמו כן אפשר להפנות שאלות לאתרים ולמספרי הטלפון המופיעים באיגרת לתלמיד.
בחינוך הדתי אפשר לפנות בשאלות ובבקשות לסיוע אל המפקחת לחינוך לחיים במשפחה, הגב' רבקה צ'רקה יודקוביץ, מינהל החינוך הדתי, רח' שבטי ישראל 27, ירושלים, פקס' 02-5604105, או אל הגב' דבורה רוזנברג, מדריכה ארצית בחינוך לחיים במשפחה, טל' 03-9306603 ו-050-5664021.


2. האיגרת - בדיקות חסויות לגילוי נגיף האיידס

2.1 לחינוך הכללי

תלמיד ותלמידה יקרים,

מדי יום נדבקים בעולם כ-14,000 אנשים בנגיף האיידס. מחצית מהנדבקים בנגיף האיידס בעולם הם בני נוער וצעירים בני 24-15. חשד שמא נדבקנו בנגיף מעלה חששות. חשוב לבדוק ולדעת אם הנגיף אכן נמצא בדם. ידיעה זו מאפשרת התארגנות, גילוי אחריות אישית למניעת הדבקה של אחרים ובעיקר הימצאות במעקב רפואי הולם לקבלת טיפול.

על פי החוק בנושא בדיקות לגילוי נגיפי איידס בקטינים משנת 1996, מתבגרים מתחת לגיל 18 יכולים להיבדק לגילוי נגיפי איידס באופן חשאי, אמין, אחראי, וכן ללא צורך ביידוע ההורים ו/או קבלת אישור מהם. הבדיקה חייבת להיערך באחד מהמרכזים הרפואיים המאושרים לצורך כך על ידי שר הבריאות (שמותיהם וכתובותיהם מופיעים בהמשך).


אנשי הצוות הרפואי חייבים, על פי החוק, לתת לכם הסבר מלא על אופן הבדיקה ועל משמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיפי האיידס ועל הדרכים להימנע מהידבקות.

אף שהחוק מאפשר עריכת בדיקה ללא יידוע ההורים, מומלץ להיעזר באדם בוגר קרוב (הורה, מורה, יועץ חינוכי, קרוב משפחה ובוגר), שילווה אתכם בעצה ובתמיכה לאורך תהליך הבדיקה וקבלת התוצאות.

חשוב לזכור כי קל להימנע מהידבקות באיידס על ידי שמירה על כמה כללי התנהגות בסיסיים שיגנו עליכם וגם על זולתכם.

להלן כמה עובדות שחשוב לדעת בנוגע לדרכי ההידבקות באיידס:

כיצד נדבקים באיידס?

  על ידי קיום יחסי מין (וגינאליים, אנאליים ואוראליים) ללא קונדום
  באמצעות מגע ישיר בדם כתוצאה משימוש משותף במחט או במזרק
  מאישה שיש לה הנגיף לעוברה או לתינוקה בזמן ההיריון, הלידה או במהלך ההנקה.
רק מי שנכנס להגדרות אלה של התנהגות סיכונית להדבקה בנגיף האיידס, מומלץ כי יתייעץ אם עליו להיבדק.

במצבים הבאים אי אפשר להידבק באיידס:
  נגיף האיידס אינו עובר בלחיצת יד או בחיבוק, משום שהנגיף אינו חי באוויר או על העור.
  נגיף האיידס אינו עובר בנשיקה, משום שברוק יש כמות מזערית של הנגיף.
  נגיף האיידס אינו עובר בשתייה ובאכילה מכלים משותפים, משום שאינו חי באוויר ואינו מועבר ברוק.
  נגיף האיידס אינו עובר בישיבה על אסלה משותפת, משום שהנגיף אינו חי באוויר.
  נגיף האיידס אינו מועבר בעקיצות, משום שחרקים אינם נושאים אותו.
  נגיף האיידס אינו עובר ביחסי מין עם קונדום, משום שהקונדום מונע מעבר של נוזלי גוף מידבקים.

היום אפשר לטפל בנגיף:
  גילוי מוקדם של הימצאות הנגיף בדם מאפשר מעקב רפואי יעיל וקבלת טיפול תרופתי להתמודדות עם המחלה.
  אנשים החיים עם נגיף האיידס יכולים לחיות זמן ממושך הודות לתרופות המעכבות את הקצב של התקדמות המחלה.

התנהגות מינית אחראית תבטיח הגנה ושלווה לך ולזולתך.

רשימת מרכזי הבדיקות
המרכז לבדיקות איידס המרפאה ומיקומה ימים ושעות קבלה מס' הטלפון
ביה"ח רמב"ם, חיפה מרפאות חוץ, קומה א' יום א': 10-8
יום ג': 14.45-12.30
04-8543452
ביה"ח קפלן, רחובות מרכז איידס, נווה אור ימים ג' ו-ה': 15-12 08-9441314
08-9441892
ביה"ח איכילוב, תל אביב אולם הקבלה של המרפאות יום ב': 9.45-8
ימים ג' ו-ה': 16.45-15
03-6973653
ביה"ח שיבא, תל השומר, רמת גן מרפאות חוץ, קומה ב' יום א': 13-9
יום ד': 18-16
יום ה': 11.30-10
03-5304937
ביה"ח הדסה, ירושלים בית הבריאות הדסה, רח' שטראוס 24, קומה 2 יום ב': 17-13 02-6231921
ביה"ח סורוקה, באר שבע בניין מרפאות חוץ, חדר 83 יום ב': 12.30 08-6400465
ביה"ח מאיר, כפר-סבא מרפאות חוץ, קומת המרתף, היחי' למחלות זיהומיות יום א': 10-8.30 09-7472896

מרפאות לאיתור מחלות המועברות ביחסי מין ולטיפול בהן

המרפאה מיקומה ימים ושעות קבלה מס' הטלפו
מרפאת לוינסקי, תל-אביב רח' לוינסקי 108 (בתוך התחנה המרכזית החדשה), קומה 5, חנות 5721 יום ב': 17-9
יום ג': 19-15
יום ד': 20-16
יום ה': 13-9
03-5373738
מרפאת הפרסים, חיפה רח' הפרסים 15 יום א': 13-10
ימים ג' ו-ד': 19-16
יום ו': 12-9
04-8619719

לקבלת מידע נוסף בתחום אפשר לפנות לאתרים ולטלפונים הבאים (חלק מהם מפעילים גם שירות של מענה על שאלות):
- אתר יחד - סנונית, http://yachad.snunit.k12.il
- אתר המרפאות לאיתור ולטיפול במחלות המועברות ביחסי מין, www.health.gov.il/stdisrael
- אתר המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות, www.health.gov.il/tbaids
- אתר הוועד למלחמה באיידס, www.aidsisrael.org.il, קו פתוח לייעוץ טלפוני אישי ואנונימי: טל' 03-5108787
- פרויקט איידס ירושלים, www.aidsnews.org.il, מענה טלפוני לשאלות: 1-800-22-23-24.


2.2 לחינוך הדתי

תלמיד ותלמידה יקרים,

מדי יום נדבקים בעולם כ-14,000 אנשים בנגיף האיידס. מחצית מהנדבקים בנגיף האיידס בעולם הם בני נוער וצעירים בני 24-15. חשד שמא נדבקנו בנגיף מעלה חששות. חשוב לבדוק ולדעת אם הנגיף אכן נמצא בדם. ידיעה זו מאפשרת התארגנות, גילוי אחריות אישית למניעת הדבקה של אחרים ובעיקר הימצאות במעקב רפואי הולם לקבלת טיפול.

על פי החוק בנושא בדיקות לגילוי נגיפי איידס בקטינים משנת 1996, מתבגרים מתחת לגיל 18 יכולים להיבדק לגילוי נגיפי איידס באופן חשאי, אמין, אחראי, וכן ללא צורך ביידוע ההורים ו/או קבלת אישור מהם. הבדיקה חייבת להיערך באחד מהמרכזים הרפואיים המאושרים לצורך כך על ידי שר הבריאות (שמותיהם וכתובותיהם מופיעים בהמשך).

אנשי הצוות הרפואי חייבים, על פי החוק, לתת לכם הסבר מלא על אופן הבדיקה ועל משמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיפי האיידס ועל הדרכים להימנע מהידבקות.

אף שהחוק מאפשר עריכת בדיקה ללא יידוע ההורים, מומלץ להיעזר באדם בוגר קרוב (הורה, מורה, יועץ חינוכי, קרוב משפחה ובוגר), שילווה אתכם בעצה ובתמיכה לאורך תהליך הבדיקה וקבלת התוצאות.

רשימת מרכזי הבדיקות
המרכז לבדיקות איידס המרפאה ומיקומה ימים ושעות קבלה מס' הטלפון
ביה"ח רמב"ם, חיפה מרפאות חוץ, קומה א' יום א': 10-8
יום ג': 14.45-12.30
04-8543452
ביה"ח קפלן, רחובות מרכז איידס, נווה אור ימים ג' ו-ה': 15-12 08-9441314
08-9441892
ביה"ח איכילוב, תל אביב אולם הקבלה של המרפאות יום ב': 9.45-8
ימים ג' ו-ה': 16.45-15
03-6973653
ביה"ח שיבא, תל השומר, רמת גן מרפאות חוץ, קומה ב' יום א': 13-9
יום ד': 18-16
יום ה': 11.30-10
03-5304937
ביה"ח הדסה, ירושלים בית הבריאות הדסה, רח' שטראוס 24, קומה 2 יום ב': 17-13 02-6231921
ביה"ח סורוקה, באר שבע בניין מרפאות חוץ, חדר 83 יום ב': 12.30 08-6400465
ביה"ח מאיר, כפר-סבא מרפאות חוץ, קומת המרתף, היחי' למחלות זיהומיות יום א': 10-8.30 09-7472896

מרפאות לאיתור מחלות המועברות ביחסי מין ולטיפול בהן
המרפאה מיקומה ימים ושעות קבלה מס' הטלפון
מרפאת לוינסקי, תל-אביב רח' לוינסקי 108 (בתוך התחנה המרכזית החדשה), קומה 5, חנות 5721 יום ב': 17-9
יום ג': 19-15
יום ד': 20-16
יום ה': 13-9
03-5373738
מרפאת הפרסים, חיפה רח' הפרסים 15 יום א': 13-10
ימים ג' ו-ד': 19-16
יום ו': 12-9
04-8619719

לקבלת מידע נוסף בתחום אפשר לפנות לאתרים ולטלפונים הבאים (חלק מהם מפעילים גם שירות של מענה על שאלות):
- אתר יחד - סנונית, http://yachad.snunit.k12.il
- אתר המרפאות לאיתור ולטיפול במחלות המועברות ביחסי מין, www.health.gov.il/stdisrael
- אתר המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות, www.health.gov.il/tbaids
- אתר הוועד למלחמה באיידס, www.aidsisrael.org.il, קו פתוח לייעוץ טלפוני אישי ואנונימי: טל' 03-5108787
- פרויקט איידס ירושלים, www.aidsnews.org.il, מענה טלפוני לשאלות: 1-800-22-23-24.

3. נספחים

נספח 1 - החוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, התשנ"ו-11996 בדיקת איידס בקטין
1. (א) על אף הוראות כל דין, בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין תיערך לפי בקשת קטין, אף ללא אישור הורהו או אפוטרופסו (להלן - נציגו), ובלבד שהבדיקה תיערך במוסד רפואי ששר הבריאות הכיר בצו לצורך זה, ושרופא באותו מוסד אישר בכתב את עריכתה, לאחר שהתקיימו כל אלה:
(1) הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיפי איידס ועל הדרכים למנוע הידבקות, ונוכח כי הקטין הבין את ההסבר שנתן לו;
(2) הרופא שוחח עם הקטין בדבר האפשרות לקבל את הסכמת נציגו, אך הקטין התנגד לכך;
(3) הרופא שוכנע כי, בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור נציגו.
  (ב) לענין אישור רופא לפי סעיף קטן (א), רשאי הרופא להיוועץ בעובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן - עובד סוציאלי).
  (ג) האישור יהיה מנומק.
  (ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תיערך בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים ללא אישור נציגו, זולת אם הבדיקה אושרה בידי צוות הכולל עובד סוציאלי ורופא (להלן - צוות).

הודעת תוצאות הבדיקה
2. (א) תוצאה שלילית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי אחד מאלה: רופא, אחות או עובד סוציאלי, ובלבד שעברו הכשרה לעניין זה.
  (ב)
(1) תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות ובנוכחות פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 (להלן - פקיד סעד);
(2) הצוות ופקיד הסעד ידונו עם הקטין בדבר האפשרות למסור את תוצאת הבדיקה לנציגו; הסכים הקטין, יזמין הצוות את נציגו וימסור לו את תוצאת הבדיקה וכן ידריך את הקטין ואת נציגו לעניין דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין; התנגד הקטין, ידריך הצוות את הקטין בלבד.
  (ג) ראה אדם הפועל לפי חוק זה כי קיים חשש לטובתו של קטין שקיבל הודעת תוצאה שלילית על פי סעיף קטן (א), יודיע על כך לצוות; נוכח הצוות כי קיים חשש ממשי כאמור, ימסור על כך הודעה לפקיד הסעד.


נספח 2 - פעילות חינוכית נלווית לחלוקת האיגרת

א. לחינוך הכללי

המטרה
1. לבחון מה הם המצבים המתאימים לעריכת בדיקת איידס
2. לתת לגיטימציה לדילמה אם להיבדק או לא להיבדק לצורך גילוי נגיפי איידס
3. לבחון את היתרונות ואת החסרונות של הפנייה לבדיקה בליווי ובתמיכה של אדם קרוב.

דרכי עבודה אפשריות
להלן הצעות ל-4 דרכי פעולה אפשריות להסברה המלווה את חלוקת החוברת:


1. דיון באירועים. אפשר להשיג את מטרות ההסברה באמצעות דיון באירועים המציגים שאלה או דילמה או תוך שימוש במשחק תפקידים. להלן דוגמאות לאירועים אפשריים:


אירוע א'

עומר, אהוב הבנות, חתיך, שחקן כדורסל מצטיין, הוא תלמיד במגמה המדעית ובדרן אמיתי. לידו כל בת מרגישה בעננים. עומר התנסה בכמה מערכות יחסים אינטימיות. הוא קיים יחסי מין עם כמה בנות. הבנות מבחינתן היו תמיד אחראיות על שימוש בגלולות למניעת היריון. עומר חש פטור מן הדאגה לנושא.

לאחרונה הוא החל לצאת עם דנה. באחת משיחותיהם על מערכת היחסים ביניהם ועל הנושא של קיום יחסי מין הבהירה לו דנה שהיא לא תקיים עמו יחסי מין אם הוא לא יערוך בדיקה לגילוי נגיפי איידס. עומר ההמום אינו מבין את דנה ומתלבט אם לערוך את הבדיקה.

מה דעתכם? נסו לעזור לעומר להחליט.


אירוע ב'

ביום שישי האחרון, במסיבה שארגנו החברה, התערב יוני עם החברה שהוא לעולם אינו משתכר. יוני שתה כמה כוסיות וודקה. בבוקר הוא התעורר עם כאב ראש נוראי כשלצדו בחורה עירומה שאינו מכיר. הוא לא זכר מה קרה במהלך הלילה אך התבייש לשאול אותה. בשיחה עם החברה נודע לו שלבחורה ניסיון מיני עשיר. יוני בחרדה נוראית. לאחרונה דנו בכיתה בנושא האיידס, ובראשו עולים תסריטי אימה. הוא מתלבט מה לעשות; הוא זקוק באופן נואש לעזרה.

מה דעתכם? מה הייתם עושים במקום יוני?


אירוע ג'

לאחר מסיבת הסיום של בית הספר הלכו החברה לחגוג על חוף הים. לקראת הבוקר, כשרובם נפלו שדודים מעייפות ונרדמו על החוף, המשיכו נתי וכמה מחבריו לחגוג. הם הכינו אוכל, ישבו מסביב לצלחת מרכזית, אכלו ושתו. כמה חברה שהסתובבו על החוף הצטרפו לחגיגה. רוני, ידידתו הקרובה של נתי, התעוררה לפני האחרים והצטרפה לחבורה. לאחר כמה רגעים היא קראה לנתי הצדה ואמרה לו בלחש: השתגעת, מה אתה נותן לאנשים שאינך מכיר לשתות מהכוס שלך ולאכול מאותה צלחת שלכם? תראה איך הם נראים, אני חושבת שהם אנשים חולים! אולי נדבקת באיידס?

מה דעתכם? האם על נתי לערוך בדיקה לגילוי נגיפי האיידס?
2. מתן ידע. אפשר להיעזר בשאלון המיתוסים המובא להלן.. העברת השאלון מתאימה רק לכיתה שנעשתה בה עבודה חינוכית קודמת עם התלמידים בנושא האיידס.

יש לדון עם התלמידים בתשובות הנכונות ולתת הסבר לכל שאלה. מומלץ להשתמש בפרסומי משרד הבריאות והוועד למלחמה באיידס כדי לקבל מידע אמין ועדכני בנושא.

שאלון מיתוסים בנושא איידס (התשובות ניתנו בסוגריים)
ציין "נכון/לא נכון" ליד כל אחד מן המשפטים האלה:
א. נגיף האיידס מועבר דרך הרוק. (לא נכון)
ב. השימוש בקונדום מבטל כמעט לחלוטין את הסיכון להידבקות באיידס. (נכון)
ג. קיום מגע מיני ללא קונדום בזמן "המחזור החודשי" מגביר את הסיכון להידבקות בנגיף האיידס. (נכון)
ד. נגיף האיידס נמצא בנוזל הזרע ובנוזל הוואגינלי. על כן קיים סיכון גבוה להידבקות בזמן המגע המיני. (נכון)
ה. אפשר להידבק בנגיף על ידי עקיצת יתושים. (לא נכון)
ו. רק הומוסקסואלים נדבקים באיידס. (לא נכון)
ז. סיכוייו של תינוק שנולד לאם נשאית או חולה באיידס לחיות לאורך ימים קטנים. (לא נכון)
ח. אפשר להידבק בנגיף האיידס מתרומת דם. (נכון)
ט. אף אחד איננו חסין בפני הנגיף כאשר התנאים הם אופטימליים להידבקות. (נכון)
י. אפשר להידבק בנגיף האיידס בנשיקה צרפתית. (לא נכון)
יא. מומלץ לא לגעת בפצעים פתוחים ובהפרשות של ילדים ומבוגרים אחרים. (נכון)
3. דיון בדילמות. אפשר להזמין בכל פעם שני תלמידים אשר יציגו עמדות מנוגדות לכל אחת מן הדילמות המועלות (להידבק או לא להידבק, לשתף הורים או אדם קרוב או שלא לעשות כן) וינסו לשכנע זה את זה ואת חברי הכיתה בצדקת נימוקיהם. מומלץ להזמין תלמידים נוספים מהכיתה אשר יחזקו כל אחת מהעמדות המוצגות בטיעונים נוספים. לגבי הדילמה "להיבדק או לא להיבדק" יש לסכם את הדיון בחיזוק הנימוקים המחייבים עריכת בדיקה כאשר הנסיבות מחייבות זאת.
4. צפייה בסרט. אפשר להיעזר בסרט "איידס זה לא רק מילה" מתוך הסדרה "עניין של זמן" שהופקה על ידי הטלוויזיה החינוכית ואפשר לקבלה במרכזי המשאבים - במרכזי הפסג"ה. הסרט עוסק באופן ישיר ועקיף בכל אחת מן הדילמות שהועלו לעיל ובשאלות בסיסיות וחשובות הקשורות בנושא האיידס ובדיקת האיידס, לרבות החוק בנושא.


ב. לחינוך הדתי

בית ספר ממלכתי-דתי המבקש לפעול בנושא האיידס יוודא שאיש צוות מתאים (מורה לביולוגיה, ר"ם, יועץ או מחנך) יעביר את הנושא בכיתה. איש הצוות שיקיים את הדיון בנושא יתייחס לצרכים השונים של אוכלוסיית היעד: תלמידי אולפנות, ישיבות תיכוניות, בתי ספר עירוניים ומקיפים.

להלן רקע תיאורטי קצר בנושא וכן 3 הצעות לפעילות עם התלמידים:

רקע תיאורטי

מהו "איידס"?

המונח AIDS הוא בעצם ראשי תיבות של ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME, או בעברית: תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.

גורם המחלה הוא נגיף הפוגע במערכת החיסונית של הגוף. הדבקה של אדם בנגיף האיידס אינה גורמת באופן מיידי למחלה. יש ירידה הדרגתית בכמות ובאיכות של תאים במערכת החיסונית של הנדבק, ובמקביל יש עלייה ברמתו של הנגיף בדם.

מי שהנגיף נמצא בגופו עלול להדביק אנשים אחרים. האדם הופך לחולה במחלה כאשר אין עוד די תאים במערכת החיסונית היכולים להילחם בזיהומים אחרים ובגידולים סרטניים שונים. לכן המחלה מתבטאת בעצם בהופעתם של זיהומים מסוימים וקשים וגידולים סרטניים שונים אצל החולה.

כיצד נדבקים בנגיף?

למזלנו הנגיף אינו שורד בתנאים שמחוץ לגוף, והעברתו מאדם לאדם אינה מתבצעת בקלות. נגיף האיידס עובר ב-3 דרכים עיקריות:
1. במגע מיני
2. בחשיפה לדם נגוע
3. מאם לעובר ולתינוק.


הצעות לפעילויות בנושא
הצעה א'


רשמו בטבלה שלפניכם את הידוע לכם על מחלת האיידס וכן מה הייתם רוצים / לא רוצים לדעת על המחלה:
מחלת האיידס
אני יודע/ת ש... הייתי רוצה לדעת... לא הייתי רוצה לדעת...
(מפני ש...)
     
     
     
     


הצעה ב'

לפניכם כמה היגדים הקשורים למחלת האיידס. ציינו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון:
מס' ההיגד נכון לא נכון
1. אפשר להידבק באיידס על ידי לחיצת יד.    
2. נשא איידס איננו יכול להדביק.    
3. אין סיכוי שאדבק באיידס.    
4. מחלת האיידס נפוצה רק במדינות העולם השלישי.    
5. אורח החיים הדתי שומר עליי מפני הידבקות באיידס.    
6. נשאי איידס, בניגוד לחולים, אינם מתים מן המחלה.    
7. לא כדאי לתרום דם מפני שאפשר להידבק באיידס.    
8. דיקור במחטים (אקופונקטורה) עלול לגרום להידבקות באיידס.    
9. בביקור במספרה אי-אפשר להידבק באיידס.    
10. אפשר להידבק באיידס דרך מגע מיני.    

הצעה ג'

ההתייחסות לחולה איידס

מוצע לצפות בסרט "סיפורו של ריאן" (אפשר לקבלו בספריות וידיאו ובמרכזי המשאבים - במרכזי הפסג"ה). לאחר הצפייה בסרט מומלץ לקיים דיון ולהתמקד בשאלות האלה:
1. איך הרגשת כשצפית בסרט?
2. איזה ידע נוסף לך על מחלת האיידס לאחר הצפייה בסרט?
3. בעקבות ההתייחסות של הקהילה למחלתו של ריאן, כיצד יש לדעתך להתייחס לחולה איידס?
הערה: יש להניח שבתגובות התלמידים תופיע סטיגמטיזציה לגבי מחלה האיידס. המורים ייעזרו בידע התיאורטי כדי להפיג סטיגמות על המחלה. (ידע תיאורטי נוסף ועוד חומרים מצויים בפרק על האיידס, בערכה של מינהל החינוך הדתי, "המשפחה הדתית - חינוך להתמודדות בעולם משתנה".)
____________________
1. ס"ח 1585, התשנ"ו (21.3.1996), עמ' 252.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005