אורחות חיים במוסדות החינוך .2

עישון, סמים ואלכוהול

2.5

 היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך - פעילות ותחרויות פרסים

2.5-1


1. הפעילות

היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ביום ג', כ"ב באייר התשס"ה (31.5.05). מערכת החינוך נערכת ליום זה באחריות השירות הפסיכולוגי-הייעוצי ובשיתוף המחלקה לבריאות במשרד, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, משרד הבריאות - המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, שירותי בריאות כללית - היחידה לקידום הבריאות ומכבי - שירותי בריאות.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת העישון.

לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות אל הגורמים האלה:
1. לשירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק, לגב' כוכי אלקובי, פקס' 02-5603256
2. לאגודה למלחמה בסרטן -
א. לקבלת חומר הסברה: פקס' 03-7322780 (יש לציין שם מלא של המזמין ואת תפקידו בבית הספר, וכן את שם בית הספר (יסודי או תיכון, ממלכתי-דתי או ממלכתי), כתובת מלאה, מספרי טלפון, כיתות, מספר הכיתות ומספר התלמידים (לציין אם יש דוברי שפות אחרות))
ב. להזמנת הרצאות (ללא תשלום), גם לדוברי ערבית, בנושא נזקי עישון, בהתאם למיקום של בית הספר:
- חיפה והצפון: טל' 04-8381411
- תל אביב: טל' 03-6912232
- מרכז: טל' 03-5721605
- ירושלים: טל' 02-6256721
- דרום: טל' 08-6271228
3. למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, לקבלת פרסומים שונים ושלטי איסור עישון: לגב' כוכי אלקובי, פקס' 02-6235399.

המעוניינים לקבל את החוברת "לשאוף אוויר בריא" המיועדת לכיתות א'-ח' ו"חופשי לנשום" המיועדת לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה יפנו ליחידת המניעה בנושא סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, לגב' כוכי אלקובי, פקס' 02-5603256.

2. תחרות פרסים לעבודות חקר

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות עבודות של תלמידים מבתי הספר היסודיים באזור המרכז בנושא מניעת עישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף עם שפ"י במשרד החינוך.

אלה הקריטריונים לבחירת העבודות:
א. הצורה: העבודה תהיה קריאה ואסתטית. רצוי להדפיס אותה, ואם לא יש להקפיד על כתב יד ברור. צורת העריכה תאפשר התמצאות נוחה.
ב. הסגנון: יש לכתוב בעברית תקנית, נקייה משגיאות.
ג. הכלים המדעיים: המובאות, מראי המקום ורשימת המקורות יובאו בשיטות המקובלות.
ד. התוכן: התוכן יוכיח ידע מקצועי, והתלמיד יוכיח יצירתיות ומקוריות בהצעותיו למנוע עישון.
כל בית ספר יבחר שתי עבודות לכל היותר שתשתתפנה בתחרות וישלח אותן בדואר רגיל לא יאוחר מיום ג', כ"ד בניסן התשס"ה, 3.5.05, לגב' דגנית פלס, מדריכה ארצית במניעת עישון, הדסה נעורים, מ' 40298. ועדה מיוחדת תבחר את העבודות הזוכות.

המעוניינים להשתתף בתחרות יכתבו אל היחידה לתכניות מניעה בשפ"י, פקס' 02-5603256, ויציינו פרטים אלו: שם בית הספר, שם המנהל, מספר הטלפון והפקס' של בית הספר, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו.

הפרסים יחולקו מטעם הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ביום הבינלאומי בכנס חגיגי שיוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס ז"ל, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה, במעמד המשפחה, יו"ר הליגה, פרופ' אלירז, ומנהלת מחוז מרכז, הגב' דפנה לב. פרטים נוספים יינתנו לבתי הספר שיירשמו לתחרות.

אלה הפרסים המוצעים:
- 2 פרסים ראשונים בסך 1000 ש"ח כל אחד
- 2 פרסים שניים בסך 750 ש"ח כל אחד
- 2 פרסים שלישיים בסך 500 ש"ח כל אחד.

הפרסים יינתנו לבתי הספר כתלושי קנייה ברשת מכשירי כתיבה.


3. תחרות פרסים לעבודות אמנות

נוסף לתחרות לעבודות חקר תיערך גם תחרות לעבודות אמנות שנושאה מניעת עישון והיא תהיה פתוחה לכל בתי הספר באזור המרכז - יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות.

להלן ההנחיות לבתי הספר המעוניינים לקחת חלק בתחרות העבודות:
1. הנושא ותהליכי יצירתו יילמדו במסגרת שיעורי האמנות.
2. התלמידים יבטאו את עמדותיהם באמצעות צילום, פיסול, רישום, ציור, קולאז', מיצב, כרזה וכד'.
3. תוקם תערוכה בית ספרית.
4. מבין העבודות תיבחר עבודה אחת בלבד לתחרות.
5. העבודה תצולם במצלמה דיגיטלית. יש לציין פרטים אלה: גודלה, החומרים שהיא עשויה מהם, שם התלמיד, הכיתה ובית הספר, מספר הטלפון של בית הספר והמורה האחראי.
6. התצלום יישלח בדוא"ל לא יאוחר מיום ג', כ"ד בניסן התשס"ה (3.5.05), אל הגב' אורה קרול, מפקחת על האמנות במחוז המרכז, עבור מר שוקי נחום, מפקח על הסמים באזור מרכז, דוא"ל shukina@education.gov.il, או לכתובת זו: מר שוקי נחום, מפקח על הסמים באזור המרכז, משרד החינוך,תל אביב 61090.
7. העבודות, שתיבחרנה על ידי ועדה מחוזית, תישלחנה לבית דפוס לצורך הגדלה לפוסטר של 2X1מ'. הגדלה זו תיעשה בסיכום עם בית הספר ובמימונו.
8. העבודות תוצגנה בתערוכה בבניין משרד החינוך בתל אביב.
9. עבודות הפיסול שתיבחרנה תוצגנה על גבי פודיומים שיסופקו על ידי בתי הספר.
10. מתוך העבודות תיבחרנה שלוש עבודות נושאים פרסים:
- פרס ראשון: 1000 ש"ח
- פרס שני: 750 ש"ח
- פרס שלישי: 500 ש"ח.
גם פרסים אלה יינתנו לבתי הספר בתלושי קנייה ברשת מכשירי כתיבה. לאחר התצוגה תוחזרנה העבודות לבתי הספר.

חומרי למידה נוספים אפשר למצוא באתר או אפשר לפנות אל הגב' טובה בן-ארי,
הממונה על יישום חוק זכויות התלמידים, המינהל הפדגוגי, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, פקס' 02-5603277, טל' 02-5603278.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005