ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 הכינוס הווירטואלי ה-6 בנושא המנב"ס – "ממיצ"ב לבגרויות ודוחות המנב"ס שביניהם"

3.6-7


הכינוס יתקיים בימים שני ושלישי, ג'-ד' באדר ב' התשס"ה, 15-14 במרס 2005, באתר האינטרנט של מינהל המנב"ס והקישורים, www.education.gov.il/manbas.

המשתתפים ייפגשו במרכז משאבים וירטואלי שבו מגוון רב של דוחות המופקים מהמנב"ס ואמצעי הדרכה שונים להכרת מחולל הדוחות החדש, החל מגרסה 3.0. הדוחות מוצגים על פי התאמתם לבעלי תפקידים שונים ולפעילויות ולמצבים שונים מחיי בית הספר.

מרכז המשאבים הווירטואלי הוא חלק מגלריית התוצרים של המנב"ס, הכוללת תעודות וסיפורי עשייה מנב"סיים.

המשתתפים ילמדו על מחולל הדוחות החדש במנב"ס (גרסה 3.02) באמצעות אמצעי הדרכה א-סינכרוניים. בכינוס גם תידונה התועלות שבדוחות ותרומתם לעשייה הפדגוגית.

כינוס וירטואלי זה הוא השישי במספר שמינהלת המנב"ס והקישורים מקיימת, והוא יהיה המשך לשיח עמיתים מקצועי שקהילת החינוך מקיימת מדי שנה בנושא הניהול הפדגוגי האיכותי באמצעות המנב"ס.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהלת המנב"ס והקישורים,
טל' 03-9298150, דוא"ל manbas@manbas.k12.il.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005