ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות

3.6-8


1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

  1.1 באתר "פורים" אפשר למצוא מידע הכולל חומרי למידה והוראה לפורים, משחקים שונים לחג (משחק הזיכרון ומשחק התחפושות), חידון על ביטויים מצוירים מהמגילה והסברים על החג באשר לשמחה, לצחוק ועוד.

כתובת האתר:http://www.education.gov.il/moe/hagut/purim.
  1.2 ועדת דוברת - הדוח הסופי
הדוח הסופי של התכנית הלאומית לחינוך שנכתב על ידי כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל מתפרסם בעברית ובאנגלית.
כתובת האתר:
/https://cms.education.gov.il/educationcms/units/Ntfe/HdochHsofi
DochSofi.htm
  1.3 תכנון פינות עבודה למורים ושדרוג שירותים - יישום המלצות "כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל"

באתר נהלים והנחיות לתכנון פינות עבודה למורים ולשדרוג חדרי שירותים וכן שאלון בנושא "מצאי חדרים המיועדים לפינות עבודה למורים ומצאי תאי שירותים".
כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/development/michtav_pniya_index.htm
  1.4 מתלה"ב - מערכת תקשוב לתכנון הוראה בחינוך הגופני

מערכת מתלה"ב היא יישום אינטרנט אינטראקטיבי המבוסס על מודל תכנון ההוראה בחינוך הגופני ומובל על ידי הפיקוח על החינוך הגופני. המודל מציע דרך חשיבה ותבנית לתכנון תכנית הוראה שנתית המתבססת על ה"אני מאמין" של המורה, על התנאים הפיזיים של בית הספר ועל צורכי האוכלוסייה של בית הספר, לפי שיקול דעתו המקצועית של המורה. כל זאת מתוך התאמה לרציונל של בית הספר ולתכנית הלימודים של המשרד בחינוך הגופני.

המערכת מיועדת למורה ומשמשת עבורו כלי לתכנון ההוראה, למעקב ולביצוע. היא מיועדת ליישום בשלב הראשון בחינוך הגופני, אולם היא מתאימה לכלל מקצועות הלימוד.
כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/mtl


2.אתרי היחידות

אתר אגף שח"ר - שירותי חינוך ורווחה

אתר האינטרנט של אגף שח"ר - שירותי חינוך ורווחה - עלה לאוויר. האתר מכיל מידע על האגף ועל תפקידיו מזמן הקמתו בשנת 1988.

באתר מידע על מחלקות האגף ועל תכניותיו לקידום האוכלוסיות החלשות ומידע על פעילות החינוך והרווחה במחוזות. האגף פועל לקידום אוכלוסיות חלשות באמצעות מגוון רחב ביותר של תכניות שנועדו לקדם את ההישגים הלימודיים בקרב אוכלוסיות לא מבוססות בכל רמות החינוך, מהגיל הרך ועד לחינוך הגבוה, להגדיל את מספר מקבלי תעודת הבגרות בקרב אוכלוסיות אלה ולהעלות את רמת התעודות.

כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/shacharהודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005