תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

 המכבייה ה-17

9.3-3


המכבייה ה-17 תיערך בארץ בין התאריכים ד'-י"ד בתמוז התשס"ה, 21-11 ביולי 2005. במסגרתה צפויים להשתתף באירועים השונים כ-6,000 ספורטאים מכל רחבי העולם.

המורים לחינוך גופני בבתי הספר נדרשים להביא את רעיון המכבייה, את רוחה ואת מטרותיה לידיעת התלמידים והמחנכים.

אפשר לשלב רעיון זה בעריכת התחרויות בבית הספר באווירה וברוח של משחקי המכבייה.

מידע רב בנושא נמצא בספריות של המכללות להכשרת מורים לחינוך גופני וכן
באתר האינטרנט של המכבייה שכתובתו www.maccabiah17.com.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/7, כ"א באדר התשס"ה, 1 מרס 2005