תרבות .10

ספריות

10.4

 הודעות המחלקה לספריות בתי-ספר

10.4-1

1. סקר ספריות - מרכזי משאבים

בימים אלה נשלח אל כל בתי-הספר בארץ שאלון "סקר ספריות-מרכזי משאבים" מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מטרת הסקר לקבל מידע מפורט ומעודכן על מצב הספריות-מרכזי המשאבים ועל תפקודן בכל בתי-הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים, בכל הארץ.

נתוני הסקר ישמשו לצרכים פדגוגיים ומינהליים של המשרד ויסייעו באיתור הצרכים לקידום ולפיתוח הספריות-מרכזי המשאבים כמוקד חיוני ובעל השפעה על הישגי התלמידים בבתי-הספר.

מנהלי בתי הספר מתבקשים לוודא כי השאלון שהגיע אליהם הוחזר מלא בהתאם להנחיות.לפרטים נוספים: מר מושיק כהן, מפקח ארצי לשל"ח ולידיעת הארץ,
טל' 02-5603888 ו-050-6283195 (מזכירה - 02-5603190/1).2. "מצעד הספרים התשס"ה

ב"מצעד הספרים" משתתפים השנה 930 בתי-ספר מכל רחבי הארץ. ההצבעה עבור הספרים האהובים ביותר תתקיים ביום ראשון, א' בניסן התשס"ה, 10 באפריל 2005. טופסי הצבעה והנחיות נשלחו אל כל בתי-הספר שנרשמו כמשתתפים. אפשר גם להוריד את טופס ההצבעה מאתר האינטרנט של המחלקה לספריות, http://www.education.gov.il/sifriya, בנושא "מצעד הספרים".

3.

הכנס השנתי של הספרניות והספרנים בבתי-הספר

הכנס השנתי של הספרניות והספרנים בבתי-הספר הנערך מדי שנה על ידי המחלקה לספריות בתי-ספר יתקיים השנה בתאריכים כ"ט-ל' בסיוון בתמוז התשס"ה, 6-7 ביולי 2005, באוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. הזמנות וטופסי הרשמה יישלחו לבתי-הספר.

המנהלים מתבקשים לדאוג שספרן בית-הספר ישתתף בכנס.

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005