ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 מהלך שנת הלימודים התשס"ו (לוח החופשות) 1

3.5-10


1. פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום חמישי, כ"ז באב התשס"ה, 1 בספטמבר 2005.
2. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשס"ה ו-א'-ב' בתשרי התשס"ו, 3-5 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשס"ו, 6 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשס"ו, 12-13 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשס"ו, 14 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.2
4. סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשס"ו, 17 באוקטובר 2005, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשס"ו, 26 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשס"ו, 27 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
5. חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ו, 27 בדצמבר 2005, עד יום שני, ב' בטבת התשס"ה, 2 בינואר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשס"ו, 3 בינואר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
6. ט"ו בשבט: יום שני, ט"ו בשבט התשס"ו, 13 בפברואר 2006. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות וטיולים בגלל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.
7. פורים: הימים שלישי ורביעי, י"ד-ט"ו באדר התשס"ו, 14-15 במרס 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו, 16 במרס 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
8. פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ו, 4 באפריל 2006, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשס"ו, 20 באפריל 2006. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשס"ו, 21 באפריל 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.3
9. יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ו, 3 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ו, 4 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
10. ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ו, 16 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ו, 17 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
11. יום ירושלים: יום חמישי, כ"ז באייר התשס"ו, 25 במאי 2006 (הוקדם). מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
12. חג השבועות: הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התשס"ו, 1-3 ביוני 2006. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ו, 4 ביוני 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
13. פגרת הקיץ
א. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שבת, ה' בתמוז התשס"ו, 1 ביולי 2006. 4
ב. בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום רביעי, כ"ה בסיוון התשס"ו, 21 ביוני 2006.
14. ימי צום
א. צום גדליה: יום חמישי, ג' בתשרי התשס"ו, 6 באוקטובר 2005
ב. עשרה בטבת: יום שלישי, י' בטבת התשס"ו, 10 בינואר 2006
ג. תענית אסתר: יום שני, י"ג באדר התשס"ו, 13 במרס 2006.

במוסדות שהתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בתום השיעור הרביעי.
15. ימי זיכרון ממלכתיים
א. יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל: יום שני, י"ב במרחשוון התשס"ו, 14 בנובמבר 2005
ב. יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז בניסן התשס"ו, 25 באפריל 2006
ג. יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה: יום שלישי, ד' באייר התשס"ו, 2 במאי 2006.
16. חופשת מפקחים: מיום ראשון, י"ג בתמוז התשס"ו, 9 ביולי 2006, עד יום ראשון, ה' באב התשס"ו, 30 ביולי 2006.
הערות
1. הערה כללית: בכל היישובים שיעברו בשנה הבאה ליישום ההמלצות של דוח דוברת יתקיים שבוע לימודים בן 5 ימים, ולכן מחופשות המסתיימות בימי חמישי יחזרו התלמידים בבתי ספר אלו ללימודים ביום ראשון ולא ביום שישי. לוח החופשות הכללי ישתנה (במהלך 5 השנים הבאות) בהמשך ליישום המלצות נוספות של דוח דוברת.
2. הערה לחופשת יום הכיפורים: בבתי ספר ביישובים שמתקיים בהם שבוע לימודים בן 5 ימים, יחזרו התלמידים מחופשת יום הכיפורים ביום ראשון, י"ג בתשרי התשס"ו, 16 באוקטובר 2005.
3. הערה לחופשת פסח: בבתי הספר ביישובים שמתקיים בהם שבוע לימודים בן 5 ימים, יחזרו התלמידים מחופשת הפסח ב-כ"ה בניסן התשס"ו, 23 באפריל 2006.
4. הערה לפגרת הקיץ: בבתי הספר ביישובים שמתקיים בהם שבוע לימודים בן 5 ימים, תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, ד' בתמוז התשס"ו, 30 ביוני 2006.הודעות


2005 חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל