ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-9

1. אוח - אינטרנט ומידע חינוכי

1.1 באתר אפשר למצוא מידע אודות חג הפסח (על פסח במקורות, על קערת הפסח ועל ההגדה), על עונת האביב במוזיקה ועל טיולי אביב בטבע. עוד באתר פעילויות לקראת פסח; למשל: המשחק "מי אכל את מי?" לפי השיר "חד גדיא", יצירת הגדה של פסח ועוד.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/pesach/index.html1.2 הפורטל הוא שער לצוות ההוראה והניהול אל מערכת החינוך, והוא מבוסס על הרעיון כי לקבוצות שונות במערכת החינוך צרכים שונים. אפשר למצוא בו מידע שימושי על מדיניות ונהלים, על חומרי לימוד והעשרה, על בחינות והערכה, על הכשרה והשתלמויות, על שירותים וטפסים, על אוכלוסיות מיוחדות במערכת החינוך ועוד. נוסף לתכניות ייחודיות הפורטל מאפשר למפקחים, למנהלים, למורים, לגננות, ליועצים ולפסיכולוגים לקבל מידע ייחודי להם על פי התפקיד ולקחת חלק בקבוצות דיון שונות, לעדכן ולהתעדכן.

הפורטל מכיל פריטי מידע רבים, ופריטים רבים נוספים יתווספו בו מדי שבוע. בקרוב יוצג בפורטל מידע מקיף שיארגן את מכלול השירותים שעובדי הוראה נזקקים להם במהלך שנות עבודתם, באופן שיציג את התהליך השלם על כל שלביו יחד עם כל הנתונים הרלוונטיים לביצוע.

עובדי ההוראה מוזמנים לפנות לעורכת האתר ולתאר מה היו רוצים למצוא באתר ובנוסף לשלוח תכנים ייחודיים ומקוריים לפרסום. הדוא"ל לפניות: leaah@education.gov.ilכתובת האתר:
www.education.gov.il/horaa2. אתרי היחידות
2.1 אתר המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה

האתר מציע מגוון פעילויות חינוכיות המתקיימות ע"י המרכזים הלימודיים בכנסת ובבתי המשפט בצפון, בדרום ובמרכז הארץ. הפעילויות הן מענה חינוכי-חווייתי משלים ללמידת נושאי יסוד באזרחות, בדמוקרטיה ובממשל הנלמדים בבתי הספר במסגרת שיעורי האזרחות.

אפשר לשוטט באתר ולבחור מתוך מגוון התכניות את הפעילות הרצויה ולהתאימה לצורכי התלמידים ולתכנית הלימודים באזרחות הנלמדת בכיתה. האתר מאפשר שימוש בחומרי למידה שהופקו על ידי המרכזים הלימודיים ומציע השתתפות בפרויקטים מיוחדים המתקיימים מעת לעת.כתובת האתר:
www.education.gov.il/ezrachut2.2 אתר האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה

אתר האינטרנט המחודש של האגף עלה לאוויר. אגף ההשתלמויות וההדרכה לעובדי הוראה הוא אחת המסגרות הארגוניות של המשרד המסייעות לתהליך השיפור המתמיד של עובד ההוראה, וייעודו הייחודי הוא שיפור תפקודו הפדגוגי-ערכי-אישיותי של עובד ההוראה באמצעות מערך השתלמויות והדרכה רציף לאורך הקריירה.

אלה תחומי התפקוד העיקריים של האגף:
א. ייזום, תכנון, ארגון והפעלה של השתלמויות ייעודיות לעובדי ההוראה
ב. תמיכה, הדרכה וסיוע לעובדי ההוראה בקידומם האקדמי והמקצועי
ג. סיוע מינהלי ופדגוגי לקיום מערך ההשתלמויות המוסדיות לפיתוח צוותים בית-ספריים
ד. המרצת עובדי ההוראה להשתתף בהשתלמויות באמצעות אישור גמולי השתלמות.
באתר של האגף אפשר למצוא פרטים של בעלי התפקידים, נתונים סטטיסטיים הקשורים בהשתלמויות, וכן נהלים וטפסים הקשורים לעובדי הוראה, למוסדות ולמפקחים.


כתובת האתר:
www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha2.3 אתר האגף הבכיר לשירות לאומי ומורות חיילות

האגף מתמחה במיון, בהכשרה ובהצבה של מתנדבים לחינוך הרואים בחינוך עשייה משמעותית במסגרת ההתנדבות שלהם במסלולים השונים.

באתר אפשר למצוא מידע בנושא מסלולי השירות עבור מורות חיילות ושירות לאומי.כתובת האתר:
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/moach/mianachnu/odotmoch.htm

2.4 אתר המזכירות הפדגוגית

האתר המחודש של המזכירות הפדגוגית עלה לרשת. אפשר למצוא בו מידע על היחידות השונות במזכירות הפדגוגית, על הגדרתן, על התחומים שהן מופקדות עליהם ועל אפשרויות ההתקשרות עמן.

באתר מוקדש מקום נרחב וחשוב לאגף המפמר"ים, ומפורטים בו מרבית תחומי הלימוד והדעת, הודעות והנחיות של המפקחים המרכזים ואפשרות ההתקשרות אתם.כתובת האתר:
-https://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut
pedagogit/portal
2.5 אתר המפמ"ר לתורה שבעל-פה ולמחשבת חז"ל בחינוך הממלכתי

מטרת האתר לתת במה למורים לתורה שבעל-פה ולמחשבת חז"ל בבתי הספר הממלכתיים ולמתעניינים בתחום. האתר מעמיד לרשות המשתמשים מידע חשוב ועדכני על תכניות הלימודים ועל חומרי הלמידה, על בחינות הבגרות ועל ההישגים בהן, על השתלמויות מורים ועל אמצעי עזר להוראה. האתר מכיל מאגרי מידע ובהם חומרי לימוד, הסברים לחומרי הלימוד והצעות להוראה בדרכים שונות, להפעלות ולמבחנים.כתובת האתר:
www.education.gov.il/toshba2.6 אתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה

אתר חדש זה נועד לשמש מקור מידע בכל הקשור להוראת הביולוגיה בבתי הספר העל-יסודיים בישראל (כיתות י'-י"ב), לתכנית הלימודים החדשה (החלק העיוני והחלק המעשי), לארגון ההוראה, לבחינות הבגרות ולעבודת הגמר וכן לפעילויות מיוחדות במקצוע.

לאתר הוכנסו כמה חידושים: פינת המפמ"ר עם רשימת המנחים לביולוגיה, חברי ועדת המקצוע, הצוות המרכז הארצי למורי הביולוגיה וחוזרי המפמ"רים; הודעות ועדכונים, מידע על ביולוגיה בחדשות, המלצת החודש, טפסים להורדה ולקט שאלות נפוצות; תכנית הלימודים עם קישור ישיר לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, בחינות הבגרות עם ההנחיות החדשות ובחינה לדוגמה, וכן עבודת גמר ואולימפיאדה כדוגמה לפעילות ייחודית.

כמו כן יש באתר קבוצת דיון פתוחה למורי הביולוגיה המאפשרת ניהול שיח בין המורים לביולוגיה לבין הפיקוח על הוראת הביולוגיה. מורים גם יכולים לפנות אל המפמ"ר באופן ישיר דרך המדור "כתבו לנו".כתובת האתר:
www.education.gov.il/biology2.7 אתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
  2.7.1 כלכלה

בימים אלה הועלתה לאתר טיוטה של תכנית לימודים חדשה בכלכלה לחטיבה העליונה המיועדת לכל המגזרים. מקצוע הכלכלה הוא מקצוע בחירה לתלמידי כיתות י'- י"ב בהיקף של 5 י"ל.

בחלקה הראשון של התכנית מוצגים עקרונות התכנית, בחלקה השני מובא מבנה התכנית בשתי היחידות הראשונות ובשתי היחידות המתקדמות, והחלק השלישי כולל את פירוט היחידות.

מורים, מדריכים, מנחים, מרכזי מקצועי, אנשי אקדמיה מומחים בתחום וכלכלנים מתבקשים לשלוח משוב על התכנית.כתובת האתר:
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/ portal/tochniyotlimudim/cativaelyuna/kalkala.htm  2.7.2 תכנית הלימודים במדע ובטכנולוגיה לביה"ס היסודי

לאחרונה עלה לאוויר באתר האגף עיצוב מחודש של התכנית "מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי", הכולל גם סטנדרטים וציוני דרך. הסטנדרטים וציוני הדרך בתחומי הידע והמיומנויות מקושרים לנושאי הלימוד על פי שלוש שכבות הגיל של בית הספר היסודי: א'-ב', ג'-ד', ה'-ו'. במעטפת החדשה יש קישורים לאתרים המעשירים את הסביבה הלימודית ומאפשרים הרחבה והעמקה בתחומי התוכן.
כתובת האתר:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/science_tech  2.7.3 מדעי הסביבה - תכנית לימודים חדשה לחטיבה העליונה בכל המגזרים

לאחרונה עלתה לאוויר באתר האגף התכנית החדשה "מדעי הסביבה". התכנית משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי לעקרונות החינוך המדעי. היא מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו בראייה מערכתית-הוליסטית ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. מושם דגש על פיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח יחס חיובי לסביבה.

בתכנית שלושה פרקים. הפרק הראשון מציג את התפיסה הרעיונית, הפרק השני מציג את נושאי הלימוד, והפרק השלישי מפרט את דרכי ההערכה.כתובת האתר:
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/ TochniyotLimudim/CativaElyuna/MadaSviva.htm
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005