תכניות לימודים .9

שואה

9.10

 שישים שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ולסיום מלחמת העולם השנייה

9.10-1

התאריך 9 במאי מצוין מדי שנה בארצות שונות בעולם כיום השחרור והניצחון של בעלות הברית על גרמניה הנאצית. עבור המדינות והלוחמים שלקחו חלק בניצחון יום זה הוא יום חג, והוא מצוין בטקסים ובעצרות זיכרון.

השנה תמלאנה שישים שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ולסיום מלחמת העולם השנייה ביום שני, ל' בניסן התשס"ה, 9.5.05. בשל סמיכות מועד זה ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, שיחול השנה ביום חמישי, כ"ו בניסן התשס"ה, 5.5.05, מומלץ לשים דגש בפעילות החינוכית ובטקסים על נושאים הקשורים בסיום המלחמה ובניצחון על גרמניה הנאצית.

חשוב לזכור, שעבור רוב הניצולים היהודים היה יום השחרור יום של שמחה גדולה, אך גם התחלה של מסע ארוך של חזרה לחיים. לניצולים נכונה תקופה קשה של התמודדות עם תחושת האובדן, בדידות וחיפוש אחר קרובים, בעיות בריאות קשות, מפגש עם האנטישמיות שלאחר המלחמה והצורך להתחיל בחיים חדשים תוך התמודדות מתמדת עם זיכרונות העבר.

מינהל החברה והנוער, בשיתוף עם "משואה" - המכון ללימודי השואה - מפיק חוברת ובה הצעה לכמה פעילויות העוסקות ביום השחרור מנקודת מבטם של המצילים והניצולים. החוברת מיועדת לאנשי חינוך ולבני נוער בחטיבה העליונה במסגרות הבית ספריות והחוץ-בית-ספריות.

פעילויות אלו ופעילויות אחרות העוסקות בנושא יהיה אפשר למצוא באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.

המזכירות הפדגוגית מכינה חוברת לימוד בנושא "60 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית וחלקם של יהודים בצבאות בנות הברית", שתופץ בבתי הספר העל יסודיים. הכנת חוברת זו נעשית בשיתוף בית הספר המרכזי להוראת השואה ב"יד ושם", האגף לתכניות לימודים והמפמ"רים להיסטוריה.

כמו כן פנתה המזכירות הפדגוגית לטלוויזיה החינוכית בבקשה להקרין סרטים על מקומם של יהודים שלחמו בצבאות בעלות הברית.

מומלץ לבתי הספר להזמין, במידת האפשר, לוחמים שלחמו במלחמת העולם השנייה והחיים בארץ להרצות לפני התלמידים. מומלץ גם לשלב במסגרת העיסוק בנושא ביקור באחר המכונים או המוזיאונים למחקר ולהנצחה של השואה הפזורים ברחבי הארץ.

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005