תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 ציון יום הרצל

9.15-4

כנסת ישראל חוקקה את "חוק בנימין זאב הרצל" (ציון זכרו ופועלו). מטרת החוק "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".

הכנסת קבעה בחוק כי "אחת לשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל. ביום זה... בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל", וכן "בתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרצל".

משרד החינוך התרבות והספורט פונה לכל בתי הספר לקיים פעילות חינוכית ברוח החוק ב-י' באייר, שיחול השנה ב-19.5.05.

חומרי למידה מומלצים
א. הספרון "אם תרצו..." - הגות-מעשה-חזון ביומניו ובכתביו של בנימין זאב הרצל, בעריכת גאולה כהן וחיה הראל הופץ בבתי הספר העל-יסודיים בשנת הלימודים התשס"ד.
ב. באתר של מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il קיימות פעילויות בנושא.
ג. האגף לתרבות תורנית הפיק "דף לתרבות יהודית" העוסק בבנימין זאב הרצל. אפשר למצאו באתר האגף, www.education.gov.il/toranit.
ד. הטלוויזיה החינוכית הישראלית הפיקה סרט אודות הרצל בסדרה "הכול אנשים" (פרטים בטל' 03-6466777).
ה. באתר של המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, www.education.gov.il/mate, יועלו חומרים נוספים.

פעילויות מומלצות
א. המזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם האגף לחינוך על-יסודי, מקיימת זו השנה השלישית תחרות כתיבת חיבורים "נוער חושב מחר". התחרות מיועדת לתלמידי התיכון שיכתבו על חזון מדינת ישראל במאה ה-21 בעקבות חזונו של הרצל שלא חשש לחלום, להעז ולהיאבק על חזונו. פרטים באתר www.my-israel.co.il.
ב. במחוז חיפה יתקיים חידון ציונות מחוזי המיועד לתלמידי כיתות ח' תחת הכותרת "אם תרצו אין זו אגדה" ב-י"ז באייר התשס"ה, 26.5.05. לעדכונים: www.education.gov.il/haifa.

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005