תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 הרמב"ם - 800 שנה לפטירתו

9.15-5

השנה מלאו 800 שנה לפטירתו של הרמב"ם, ר' משה בן מימון, מענקי הרוח של העם היהודי. הרמב"ם נולד בספרד במאה ה-12, ומשם נדדה משפחתו לצפון אפריקה, לארץ ישראל ולבסוף למצרים, ושם חי עד לפטירתו. במצרים שימש הרמב"ם מנהיג הקהילה היהודית ורופא החצר של הסולטן המצרי. באישיותו שילב הרמב"ם גדולה בתורה, מומחיות רפואית והשכלה פילוסופית רחבה. בין ספריו: פירושו למשנה, ספר ההלכה "משנה תורה" (הי"ד החזקה) וספר הפילוסופיה "מורה נבוכים". בשל גדולתו נקרא הרמב"ם "הנשר הגדול". מכל קצות העולם היהודי פנו אליו בשאלות והעריצו אותו. עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה", כלומר מאז משה רבנו לא היה גדול כמשה בן מימון. על פי המסורת הוא נקבר בטבריה (מתוך "100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה").

המורים מתבקשים להקדיש שעות הוראה ללימוד על הרמב"ם ועל מורשתו הרוחנית-התרבותית הענפה.

חומרי עזר למורים
א. באתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, www.education.gov.il/mate, יש חומרים שנכתבו על ידי המרכז למורשת קהילות ישראל.
ב. האגף לתרבות תורנית מפיץ את ה"דף לתרבות יהודית" בנושא 800 שנה לפטירתו של הרמב"ם. חוברת זו תופיע באתר האינטרנט של האגף לתרבות תורנית, www.education.gov.il/toranit.
ג. הפיקוח על מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים הוציא ספר לתלמיד ומדריך למורה, "האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם: דמות הנביא". אפשר להשיגו בחנויות הספרים.
ד. מינהל החינוך הדתי ממליץ על החומרים האלה:
1. ערכת הלימוד "הרמב"ם" בעריכת הרב יגאל שפרן, בהוצאת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות
2. "בעקבות הרמב"ם", פעמים 97, רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, בהוצאת מכון יד בן צבי
3. ערכת הלימודים "בית הרמב"ם" שהוציא מרכז הפסג"ה "מחשבת בצלאל" המתאימה לחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי (פרטים בחוזר מנהל החינוך הדתי מס' 1 ובטל' 5791123-03).

הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005