ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 לוח החופשות לישיבות ולאולפנות לשנה"ל התשס"ו

3.5-11


1. חופשות וימים מיוחדים
א. ל' במנחם-אב (4.9.05): פתיחת שנת הלימודים
ב. י"א-כ"ו בתשרי התשס"ו (29.10.05-14): חופשת חג הסוכות
ג. כ"ו בכסלו - ב' בטבת התשס"ו (27.12.05-2.1.06): חופשת חנוכה (חוזרים ללימודים ב-ג' בטבת (3.1.06), עד השעה 10)
ד. י"ד-י"ח באדר התשס"ו (14-18.3.06): חופשת פורים.
ה. ו'-כ"ד בניסן התשס"ו (4-22.4.06): חופשת חג הפסח (חוזרים ללימודים ב-כ"ה בניסן (23.4.06), עד השעה 10)
ן. ה' באייר התשס"ו (3.5.06): יום העצמאות
ז. כ"ז בסיוון התשס"ו (23.3.06): סיום שנת הלימודים
ח. ג' באלול התשס"ו (27.8.06): תחילת שנת הלימודים התשס"ז.
2. שבתות חופשיות
א. י"ג באלול התשס"ה (17.9.05): שבת פרשת "כי תצא"
ב. כ"ז באלול התשס"ה (1.10.05): שבת פרשת "ניצבים", רק למוסדות שאינם יוצאים לחופשה בראש השנה
ג. ג' במרחשון התשס"ו (6.11.05): שבת פרשת "נח"
ד. י"ז במרחשוון התשס"ו (20.11.05): שבת פרשת "וירא"
ה. ב' בכסלו התשס"ו (3.12.05): שבת פרשת "תולדות" (שבת הארגון; החופשה מיום חמישי, כ"ט במרחשוון, 1.12.05, בצהריים)
ן. ט"ז בכסלו התשס"ו (17.12.05) שבת פרשת "וישלח"
ז. י"ד בטבת התשס"ו (14.1.06): שבת פרשת "ויחי"
ח. כ"ח בטבת התשס"ו (28.1.06): שבת פרשת "וארא"
ט. י"ג בשבט התשס"ו (11.2.06): שבת פרשת "בשלח"
י. כ"ז בשבט התשס"ו (25.2.06): שבת פרשת "משפטים"
יא. ד' באדר התשס"ו (4.3.06): שבת פרשת "תרומה"
יב. ח' באייר התשס"ו (6.5.06): שבת פרשת "אחרי מות-קדושים"
יג. כ"ב באייר התשס"ו (20.5.06): שבת פרשת "בהר-בחוקותיי"
יד. כ"ט באייר התשס"ו (27.5.06): שבת פרשת "במדבר"
טו. י"ד בסיוון התשס"ו (10.6.06): שבת פרשת "בהעלותך".
הערה: אפשר להוסיף 1-3 שבתות חופשה בשנה מבין שבתות החובה בפנימייה באישור המפקח על הפנימיות והמפקח הכולל.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקח הארצי, בחינוך הדתי, מר שמואל בורקש,
טל' 02-5604121.


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/8(א), כ''א באדר ב' התשס"ה, 1 באפריל 2005