ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשות לימודים בחודשים מאי ויוני

3.5-15

1. יום העצמאות: יום העצמאות חל בהתשס"ה בשבת, ולפיכך הוא יוקדם ליום חמישי, ג' באייר התשס"ה, 12 במאי 2005. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ו' באייר התשס"ה, 15 במאי 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. ל"ג בעומר: יום שישי, י"ח באייר התשס"ה, 27 במאי 2005. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ' באייר התשס"ה, 29 במאי 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. יום ירושלים: יום שני, כ"ח באייר התשס"ה, 6 ביוני 2005. מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
4. חג השבועות: הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשס"ה, 14-12 ביוני 2005. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשס"ה, 15 ביוני 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
5. פגרת הקיץ
א. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, כ"ד בסיוון התשס"ה, 1 ביולי 2005.
ב. בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, י"ד בסיוון התשס"ה, 21 ביוני 2005.


הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005