בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינות הבגרות במוזיקה

4.3-15

החל משנת הלימודים התשס"ח יחולו שינויים בבחינות הבגרות במוזיקה:

1. בחינת הבגרות במוזיקה - רסיטל

לבחינה זו זכאים לגשת אך ורק תלמידים הלומדים במסגרת קונסרבטוריון הנמצא בפיקוח משרד החינוך או תלמידים הלומדים במגמת המוזיקה בחטיבה העליונה.

בחינת הבגרות תכלול חלק מעשי (שהוא עיקרה של הבחינה) ובחינת בגרות ארצית בתורת המוזיקה.

2. בחינת הבגרות במגמת המוזיקה

בחינה במתכונת ארצית תיערך לכלל תלמידי המגמות במוזיקה. הבחינה במסגרת הרכבי ביצוע תכלול את הלימודים העיוניים במגמה וחלק מעשי בנגינה.לפרטים נוספים: ד"ר יעל שי, המפמ"רית למוזיקה, רח' השלושה 2, יד אליהו,
תל-אביב 61092, טל' 03-6896098הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005