חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

התנדבות

7.2

 "לאורו נלך" - שמיניסטים למען הקהילה

7.2-2

1. רקע

המועצה להנצחת דמותו ומורשתו של הרב משה צבי נריה, "לאורו נלך", ומינהל החברה והנוער במשרדנו מובילים תכנית לעידוד התנדבות של תלמידי כיתות י"ב למען הקהילה. התכנית מתקיימת בשיתוף עם המינהל לחינוך הדתי במשרד.

במסגרת התכנית יוצאים בני נוער תלמידי כיתות י"ב להתנדבות בקהילות שבהן הוגדר צורך במתנדבים והמרוחקות לפחות חצי שעת נסיעה מבית הספר.

פעולת ההתנדבות נחשבת חלק ממערכת השעות הקבועה של תכנית הלימודים בבית הספר ונמשכת לפחות שעתיים וחצי שבועיות (לא כולל זמן הנסיעה).

המגמה היא להטמיע את תפיסת ההתנדבות כחלק מאורח החיים העתידי של בני הנוער לקראת יציאתם ממסגרת החינוך התומכת והשתלבותם כאזרחים הנושאים בעול החברתי, הכלכלי והביטחוני של החברה בישראל. הבחירה לגייס תלמידי שמינית להתנדבות באה לשדר כי אפשר למצוא זמן לפעילות בעלת ערך מוסרי כזה בכל עת וגם בתקופה שבה התלמידים כה עסוקים בעשייה למען עצמם ולמען עתידם. דווקא בשנה זו יש לפתוח לפני בני הנוער צוהר אל עולם של נתינה לאחרים הזקוקים לתמיכה ולסיוע.


2. הארגון והביצוע

המועצה להנצחת דמותו של הרב משה צבי נריה אחראית לאיתור מקומות השמה למתנדבים ולליווי התלמידים המתנדבים ולתמיכה בהם במהלך השנה באמצעות רכזי שטח ובנות השירות הלאומי. המועצה גם מסייעת במימון חלקי של הסעת המתנדבים למקומות ההתנדבות. אישור ההצטרפות לתכנית מחייב את בתי הספר לעמוד בתנאים מחייבים. פרטים נוספים על התכנית, על תנאי ההצטרפות וטפסים להגשת בקשות הצטרפות אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.


בתי ספר על-יסודיים המעוניינים להצטרף לתכנית, וכן בתי ספר יסודיים
המעוניינים לקבל מתנדבים יפנו אל "לאורו נלך", כנפי נשרים 15, ירושלים,
טל' 02-6551333, פקס' 02-6537041, או אישית אל מנהל התכנית, מר בנימין
וורצמן, טל' 052-5666968.הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005