חינוך לערכים .9

חינוך לערכים

9.4

 התכנית "תשמרו את הכוח למשהו טוב"

9.4-10

פורסמה חוברת שנייה בסדרת החומרים היישומיים המלווים את התכנית "תשמרו את הכוח למשהו טוב - יוצרים מציאות וחיים בחברה ערכית".

החוברת מתמקדת בבחינת אלטרנטיבות ובבניית הסכמות ומציעה מודל לניהול שיח על אודות קונפליקטים כפי שהם באים לידי ביטוי בסיפורי אירוע שונים שהילדים מתמודדים עמם. סיפורי האירוע מוצגים באמצעות איורים המתייחסים לפוגע/ים, לנפגע/ים ולסביבה ומזמנים עצירה, התבוננות מעמיקה ושיח משמעותי סביב הקונפליקטים שהילדים מתמודדים עמם בחיי היום-יום בבית-הספר, תוך בירור הציפיות החברתיות ודרכי ההתנהגות המקובלות במהלך קונפליקטים אלו ואחרים ובניית הסכמות משותפות.

התכנים החברתיים-ערכיים מוצגים בזיקה לסטנדרטים בתרבות ובאקלים הבית-ספרי תוך עיסוק במושגים ובנושאים כמו מוגנות, שייכות, שיח מכבד, קבלה, התחשבות, סובלנות, שחשוב לברר אותם כחלק מתהליך חינוכי המדגיש את אחריות כל השותפים, ומושגים כמו קונפליקט, כוח, אלטרנטיבות, הסכמות וכללים.

חוברת זו וחומרים יישומיים נוספים אפשר להוריד מהאתר "תשמרו את הכוח" בכתובת זו: www.education.gov.il/mashehutov.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל'
02-5603283/4, פקס' 02-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005