בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 ביטול בחינות הבגרות ברוב השפות הזרות המשניות

4.3-29

1. מבוא
1.1 תמצית בשל טעות שנפלה בסעיף 4.3-27 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), בפירוט השפות הזרות המשניות שבחינות הבגרות בהן לא תתקיימנה עוד, אנו מפרסמים שוב את ההוראה המתוקנת.
1.2 מטרת הפרסום
א. התוקף: החל מקיץ התשס"ו
ב. התחולה: החוזר חל על תלמידי החטיבה העליונה הניגשים לבחינות הבגרות.
ג. הסטטוס: החלפה
ד. חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 4.3-27 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א) - מבוטל.
1.3 התפוצה: הנהלות בתי הספר, היועצים והמחנכים בחטיבות העליונות.
1.4 הגורם האחראי
א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
ב. בעל התפקיד: מנהל אגף המפמ"רים
ג. מס' הטלפון: 02-5603760
ד. כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il

2. הוראת החוזר

החל מקיץ התשס"ו לא תתקיימנה בחינות בגרות בשפות הזרות המשניות האלה: רומנית, פורטוגזית, הונגרית, פרסית, בולגרית, איטלקית, תורכית, פולנית וגרוזינית.

בחינות הבגרות בשפות המשניות צרפתית, גרמנית, ספרדית, רוסית ואמהרית תמשכנה להתקיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סה/9(א), כ"ב בניסן התשס"ה, 1 במאי 2005