אוכלוסיות מיוחדות .1

חינוך מיוחד

1.2

  יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס"ז,
  התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף
  ההזנה בהתשס"ז

1.2-6

1.   להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשס"ז:

החופשה המגזר מתאריך - עד תאריך (כולל) - מס' ימי
הלימוד
סוכות יהודי יום ראשון, ט"ז בתשרי התשס"ז, (8 באוקטובר 2006) יום שישי, כ"א בתשרי התשס"ז (13 באוקטובר 2006) 6
חנוכה יהודי יום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ז (17 בדצמבר 2006) יום שישי, א' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006) 6
פסח יהודי יום ראשון, ו' בניסן התשס"ז (25 במרס 2007) יום ראשון, י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) 7
חופשת החורף* ערבי יום ראשון, ג' בטבת התשס"ז (24 בדצמבר 2006) יום שני, י"ח בטבת התשס"ז (8 בינואר 2007) 12
חופשת החורף* דרוזי יום שישי, א' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006) יום שני, י"ח בטבת התשס"ז (8 בינואר 2007) 12
חופשת האביב* ערבי יום ראשון, ו' בניסן התשס"ז (25 במרס 2007) יום שלישי, כ"ב בניסן התשס"ז (10 באפריל 2007) 13
חופשת האביב* דרוזי יום שישי, ד' בניסן התשס"ז (23 במרס 2007) יום שלישי, כ"ב בניסן התשס"ז (10 באפריל 2007) 13
חודש יולי יהודי יום ראשון, ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) יום שלישי, ט"ז באב התשס"ז (31 ביולי 2007) 27
ערבי ודרוזי 23
חודשים יוני- יולי - חטיבות עמלניות יהודי יום חמישי, ה' בתמוז התשס"ז (21 ביוני 2007) יום שישי, ה' באב התשס"ז (20 ביולי 2007) 26
ערבי ודרוזי 21
חודש אוגוסט יהודי יום רביעי, י"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007) יום רביעי, א' באלול התשס"ז (15 באוגוסט 2007) 13
ערבי ודרוזי 11

_____________________
* ייתכנו שינויים במועדים.


2.  השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה בחופשות במסגרות החינוך המיוחד
2.1 השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 108.5 ש"ח לכיתה ליום. בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) התעריף הוא 125 ש"ח לכיתה ליום.

תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך תקציב זה יש להקצות למסגרות החינוך 9.5 ש"ח ליום לכיתה לחומרים ולציוד מתבלה.
2.2 השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום.3.  תעריף ההזנה במסגרת החינוך המיוחד - התשס"ז

בהתשס"ז יהיה תעריף ההזנה לתלמיד 9.40 ש"ח ליום.לפרטים יש לפנות אל הגב' ניצר ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02-5603267/9, דוא"ל nizane@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006