ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

  תכניות פדגוגיות חדשות לשנת התשס"ז

3.1-5

כדי להיערך לשנת הלימודים התשס"ז אנו מבקשים להביא לידיעתכם את התכניות הפדגוגיות החדשות המתוכננות לשנה זו. הוראות הקבע ליישום התכניות תתפרסמנה בעוד מועד.

המינהל האגף שם התכנית אוכלוסיית היעד הרציונאל החינוכי הערות לשנת
התשס"ז
המזכירות הפדגוגית המפמ"רים תכנית לימודים חדשה בביולוגיה החטיבה העליונה שילוב תכנים מתכנית הלימודים במדעי החיים והחקלאות בשנת הלימודים התשס"ז תחול התכנית על תלמידי כיתות י' בלבד. תלמידי כיתות י"א-י"ב ייבחנו על פי תכנית הלימודים הקיימת בביולוגיה או במדעי החיים והחקלאות. בשנת הלימודים התשס"ח יוכלו תלמידי כיתות י"א להיבחן בשאלון 43001 (נושאי חובה) על פי התכנית החדשה.
    תכנית לימודים חדשה בכימיה - ניסוי (עפ"י סילבוס חדש) תלמידי י"א-י"ב, 3 ו-5 י"ל, המשתתפים בניסוי עדכון תכנים ודרכי הוראה והערכה בהתאם להחלטות בוועדות המקצוע ובוועדת הסילבוס מבנה השאלון והגמולים יישארו כפי שהיו.
    יחידת מעבדת חקר בכימיה, ½ י"ל תלמידי י"א-י"ב הנבחנים ב-5 י"ל התנסות בעבודת מעבדה והוכחת ידע, כפי שתחום הדעת מחייב לקראת הפעלת הניסוי פותחו כמה תכניות ליישום מעבדות חקר בכימיה. בתי ספר שמלמדים בהם 5 י"ל יוודאו את קיומם של תנאים נאותים למעבדה - עד 25 תלמידים בשיעור ואמצעי בטיחות מתאימים.
  המטה ליישום דוח שנהר מורשת יהודית תלמידי כיתות ב'-ג' בחינוך הממלכתי השלמת הרצף החינוכי ללימוד ערכים יהודיים ומקורותיהם בחינוך היסודי התכנית בשלבי פיתוח, והיא תוטמע במדגם בתי ספר.
מינהל החברה והנוער תכנים, תכניות הכשרה והשתלמויות המשפט ההומניטרי הבין-לאומי י'-י"ב חשיפת התלמידים לתהליכי ההתהוות של חוקים בינלאומיים ואכיפתם; הענקת פרספקטיבה רחבה וכלים להבנת אירועים אקטואליים בינלאומיים; הדגשת חשיבותו של המעשה ההומניטרי ועידוד הפרט למעורבות ולסולידריות עם בני אנוש באשר הם  
המינהל הפדגוגי שפ"י דיאלוג מורה-תלמיד מורים רגילים בניית קשר משמעותי בין מורים לתלמידים שיאפשר נוכחות משמעותית של המורה ככתובת לשיחה, להקשבה, לתמיכה ולאיתור תלמידים במצוקה התכנית תתחיל כפיילוט להכשרת המורים.
    מאגר כלים לאיתור דחייה חברתית ולהתמודדות עמה כיתות ג'-ו' העלאת מודעות המורים לתופעה, הכשרת הצוותים החינוכיים לטיפול בסוגיה הן במסגרת כיתתית-קבוצתית והן בשיחות פרטניות  
    כישורים וקשרים לחיים - "הסעות בטוחות" ו"שימוש בנרגילות" כלל התלמידים הצעות שונות ליישומים של התכנית "כישורי חיים" בנושאים נבחרים העולים ממצבי החיים שתלמידים וחברי הצוות החינוכי נחשפים אליהם  
    ערכת מיפוי "אלול" (WYE) - איתור כיתתי לזיהוי לקויות למידה כיתות ג' ו-ו' איתור וזיהוי מוקדם של לקות למידה באמצעות מבחן "אלול" (WYE) ומתן מענה מותאם שיתבצע במהלך בדיקה כיתתית בשלוש מיומנויות יסוד: שפת אם, שפה זרה וחשיבה מתמטית  
    פרויקט "אלה" כיתות ז' איתור וזיהוי קשיים וליקויים בתחום השפה באמצעות מבחן "מיכל" ופיתוח תכניות התערבות כיתתיות על סמך האיתור לתלמידים עם כניסתם לחטיבת הביניים  
  החינוך המיוחד ציפורים בחצר ביתי תלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד ובכיתות לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל פיתוח יחידת למידה מתוקשבת להעמקה ולפיתוח הידע בדבר התפתחותם של ציפורים בחצר בית הספר באמצעות פיתוח מיומנויות צפייה לזיהוי ציפורים והגורמים למשיכתם לחצר ורכישת מושגים לשוניים הקשורים לציפורים ולחקר הסביבה ובאמצעות חיפוש מידע רלוונטי במקורות מידע שונים תוך שימוש בסטנדרטים מידעניים התכנית תלווה בהשתלמות למורים, וכל מורה יעשה את ההתאמות לתלמידיו. התכנית בשיתוף המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית.
    צמחי תבלין לשירות האדם תלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד ובכיתות לחינוך מיוחד בחינוך הרגיל הבנת חשיבות הצמחים לאדם באמצעות בניית מאגר מידע ממוחשב על ידי התלמידים תוך שימוש בסטנדרטים מידעניים; פיתוח מיומנויות חקר ורכישת מושגים לשוניים חדשים הקשורים בצמחים; הכרת מבנה הצמח והקשר בין המבנה לתפקיד התכנית תלווה בהשתלמות למורים, וכל מורה יעשה את ההתאמות לתלמידיו.
    תקשוב כהשתלבות תלמידי החינוך המיוחד במסגרות מיוחדות ומשולבות בחינוך הרגיל פיתוח התקשוב ככלי נוסף לשיפור השפה הכתובה והתקשורת הבין-אישית בסיוע חונכים; התאמת המחשב והנגשתו לצרכים הייחודיים של כל ילד והכשרת המורים והתלמידים לנושא התכנית בשיתוף האגף למדע ולטכנולוגיה, "אשלים" והביטוח הלאומי. פיילוט: במחוז חיפה 200 תלמידים בעלי לקויות פיזיות קשות; במחוז הדרום 300 תלמידים בעלי לקויות שונות.
    אקטואליה - למידה מרחוק תלמידים בכיתות ד'-י"ב מפגשים וירטואליים בשיתוף עם עיתונאי להטמעת לימודי האזרחות וההכנה לחיים באמצעות חשיפת התלמידים לתהליכים ולאירועים חברתיים  
    שעת סיפור עם יוצר ילדי גן וכיתות א'-ו' מפגשים חברתיים בשיתוף סופר להטמעת לימודי האזרחות וההכנה לחיים באמצעות חשיפת הילדים לתהליכים חברתיים  
    שפת סימנים ישראלית - פיתוח מילון ממוחשב תלמידים חירשים ושומעים, מורים, הורים, מטפלים ואנשי מקצוע תיעוד אוצר הסימנים של קהילות החירשים בחברה הישראלית ופיתוח כלי ידידותי רב לשוני (בעברית, באנגלית וברוסית) לשפת הסימנים המילון יופץ במסגרות החינוך המיוחד והמשלב ובמרכזים לליקויי שמיעה.
    "קשר" בשפה הערבית תלמידים לקויי שמיעה דוברי ערבית מגיל הגילוי ועד גיל 7-6 תכנית התערבות מתורגמת ומותאמת מעברית לערבית לפיתוח כישורי שפה תתקיים השתלמות לקלינאי תקשורת, לגננות ולמרכזים דוברי ערבית.
    תמיכה בתלמידים לקויי ראייה ועיוורים באמצעות למידה מרחוק כל התלמידים העיוורים ולקויי הראייה בעלי מיומנויות עבודה בסביבה מתוקשבת מתן הזדמנות לתלמידים הלומדים במסגרות חינוך בסביבת מקום מגוריהם למפגש מחוץ לשעות הלימודים עם קבוצת השווים  
    הפקת תסכיתי רדיו על ידי תלמידים לקויי ראייה ועיוורים תלמידים לקויי ראייה ועיוורים בגן ובכיתות א'-י"ב פיתוח אוריינות שמיעתית, יכולת הבעה, סנגור עצמי ושליטה במיומנויות תקשורת שיש להם משנה חשיבות לגבי תלמידים עיוורים ולקויי ראייה בכל הקשור בתפקוד החברתי ובבחירת מקצוע בעתיד  
    הכנה לתעסוקה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה תלמידים בכיתות ז'-י"ב תכנית ייחודית לפיתוח מיומנויות וכישורים שיאפשרו התנסות מוצלחת לאחר הלימודים  
    תכנית לימודים מותאמת בחינוך הגופני תלמידים עיוורים ולקויי ראייה בגיל הרך פיתוח תכנית שתאפשר התגברות על הפער בדימוי הגוף ובתפיסה המרחבית כדי למנוע קשיים בתחום הלימודי והחברתי בגיל בית הספר  
    חינוך מיני לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה תלמידים לקויי ראייה ועיוורים בגן ובכיתות א'-י"ב בחינוך הרגיל ועד גיל 21 בחינוך המיוחד התאמת התכניות בחינוך מיני לקושי המיוחד שיש לאוכלוסיית היעד בהבנת הנושא כדי שתוכל לגדול ולהתפתח בצורה טבעית ותקינה התכנית תועבר על ידי מורות שעברו השתלמות ייחודית בת שנתיים.
  המחלקה למחוננים ולמצטיינים הסמכת מורים להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים - קורס דו-שנתי מורים בפועל בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים מתן תשתית אקדמית ומעשית בתחום הוראת מחוננים: 1. רכישת ידע עיוני חדש 2. חיבור בין הידע התיאורטי לבין הידע המעשי (הידע החדש שייווצר יאפשר למידה הדדית והתפתחות פרופסיונלית בתחום) זהו קורס דו שנתי שהיקפו 112X2 שעות, והוא מתקיים במפגשים שבועיים בני 4 שעות אקדמיות למפגש. לרישום ולפרטים יש לפנות למחלקה להשתלמויות מורים, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים, טל'
02-5882036, דוא"ל matic@savion.huji.ac.il.
    תכניות יישוביות ומחוזיות לקידום תלמידים מצטיינים תלמידים מצטיינים בתחומים שונים, עתירי יכולות ובעלי מוטיבציה גבוהה ויצירתית יצירת סביבה לימודית מאפשרת ומאתגרת שבה יוכלו תלמידים אלה להגיע למרב הישגיהם ולמיצוי יכולותיהם וכישרונותיהם במסגרת מערכת החינוך הציבורית מסמך עקרונות מנחים יישלח בהמשך.
  שח"ר מרכזי למידה באנגלית תלמידי י'-י"ב ב-10 בתי ספר שייבחרו בתחרות קידום לימודי האנגלית זהו פרויקט מיוחד במלאת 40 שנות פעילות לקרן צ'ארלס קלור, בשיתוף פעולה בין קרן צ'ארלס קלור, המכון לחקר הטיפוח באוניברסיטה העברית, המועצה הבריטית ואגף שח"ר.
    קורת גג חברתית לימודית כיתות אתגר ומרכזי חינוך הפעלת מערך טיפול בתחום הלימודי והחברתי בחופשות סוכות, חנוכה ופסח ובחופש הגדול כדי למנוע נסיגה במתח הלימודי והחברתי התכנית תתקיים בתנאי פנימייה אם הדבר יתאפשר.
    מסע לישראל - "מסינגפור לכרכור" מרכזי חינוך ונוער שינוי הפרדיגמה בקהילת החינוך - הורים, מורים, תלמידים וקהילה - לשיפור האקלים הלימודי-חברתי תוך פיתוח אמנה משותפת לשינוי מהמעלה השנייה  
    עולים במפתנים ובבתי ספר במעבר תלמידי מפתנים ובתי ספר במעבר (תעשייתיים לשעבר) הוראת שפת אם, מורשת העם והמדינה וסגירת פערים התכנית תופעל במפתנים שיש בהם 27% עולים חדשים לפחות.
    עוללים ילדים העולים לכיתה א' הרחבה והפנמה של שיטת החינוך בישראל למשפחות העולים כדי לחזק את הסמכות ההורית ולשמש גשר לקשר עם הילד ולהשתלבותו הקלה יותר בחברה הקולטת בכל קבוצה יהיו 15 ילדים העולים לכיתה א' והוריהם.
סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש זהירות ובטיחות בדרכים חונכות בזה"ב תלמידי כיתות ה'-ו' החונכים את תלמידי הגנים והכיתות הנמוכות הפעלת תלמידי הכיתות הגבוהות בבית הספר היסודי במשמרות הזה"ב, המשמשים דוגמה ומודל למידה של התנהגות בטיחותית לתלמידים הצעירים יש בתי ספר המפעילים את התכנית כבר בכיתה ד'.
    אנשים שונים באמצע הדרך כיתות ז'-ח' תכנית מודולרית בעלת אופי סדנאי-תהליכי, בזיקה רבה לתכניות החינוך החברתי ו"כישורי חיים", העוסקת בהיבטים של הגורם האנושי בבטיחות בדרכים, בעמדות, באמונות, במניעים, ביכולות וברגשות הקשורים בהתנהגות בדרך בשנה"ל התשס"ז תילמד התכנית כניסוי בכמה בבתי-ספר במחוזות מנח"י, ירושלים, תל-אביב והמרכז.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006