ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים לשנה"ל התשס"ז

3.5-19

1.  פתיחת שנה"ל התשס"ז, 2007-2006

שנת הלימודים התשס"ז (2007-2006) תיפתח ביום שישי, ח' באלול התשס"ו (1.9.06).


2.  חופשות רשמיות
2.1 חופשת החורף (כולל חג הקרבן - אלאדחא)

18 ימים, החל מיום שישי, א' בטבת התשס"ז (22.12.06), עד יום שני, י"ח בטבת התשס"ז (8.1.07), ועד בכלל.
2.2 חופשת האביב

19 יום, החל מיום שישי, ד' בניסן התשס"ז (23.3.07), עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשס"ז (10.4.07), ועד בכלל.
2.3 חג העצמאות

יום שלישי, ו' באייר התשס"ז (24.4.07).
2.4 חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום ראשון, ט"ו בתמוז התשס"ז (1.7.07). בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום חמישי, ה' בתמוז התשס"ז (21.6.07).


3.  החגים
3.1 החגים הדרוזיים

חג הנביא סבלאן: יום ראשון, י"ז באלול התשס"ו (10.9.06).

חג אלאדחא (הקרבן): כלול בחופשת החורף.

חג הנביא אלח'דר: 3 ימים, מיום חמישי, ו' בשבט, עד יום שבת, ח' בשבט התשס"ז (25-27.1.07).

חג הנביא שועייב: 5 ימים, מיום רביעי, ז' באייר, עד יום ראשון, י"א באייר התשס"ז (25-29.4.07).
3.2 החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

חג אלפטר: שלושה ימים (כנראה ב-ל' בתשרי עד ב' במרחשוון התשס"ז,
22-24.10.06)

חג אלאדחא (הקרבן): כלול בחופשת החורף.

1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1428): יום אחד (כנראה א' בשבט התשס"ז, 20.1.07).

יום הולדת הנביא מוחמד: כלול בחופשת האביב.
3.3 החגים היהודיים (למורים היהודיים)

ראש השנה: הימים שבת וראשון, א'-ב' בתשרי התשס"ז (23-24.9.06).

יום כיפור: יום שני, י' בתשרי התשס"ז (2.10.06).

סוכות: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התשס"ז (7.10.06), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"ב בתשרי התשס"ז (14.10.06). פסח: כלול בחופשת האביב

שבועות: יום רביעי, ו' בסיוון התשס"ז (23.5.07).
3.4 החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)

החג הקתולים, הפרוטסטנטים והמרונים האורתודוקסים
חג המולד בחופשת החורף בחופשת החורף
ראש השנה בחופשת החורף כ"ד בטבת התשס"ז (14.1.07)
חג ההתגלות בחופשת החורף כ"ט בטבת התשס"ז (19.1.07)
יום הבשורה בחופשת האביב בחופשת האביב
חג הדקלים בחופשת האביב בחופשת האביב
יום שישי הגדול בחופשת האביב בחופשת האביב
פסחא בחופשת האביב בחופשת האביב
העלייה השמיימה כ"ט באייר התשס"ז (17.5.07) כ"ט באייר התשס"ז (17.5.07)
שבועות י'-י"א בסיוון התשס"ז (27-28.5.07) י'-י"א בסיוון התשס"ז (27-28.5.07)


הערה

מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן שנת הלימודים על סמך לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי מהסדר לוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים וכו') חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ומנהל המחוז. איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%. בכל מקרה, סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה 220 ימי לימוד ביסודיים ו-211 ימי לימוד בעל יסודיים. סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיה 184 ימי לימוד ביסודיים ו-176 ימי לימוד בעל יסודיים.

לשכת היועץ המשפטי וגזברות המחוז ינקטו אמצעים נגד מפרי הוראות אלה.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר סאלח אלשייך, הממונה על החינוך
הדרוזי והצ'רקסי, טל' 04-8632500, פקס' 04-6832501.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006