ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  תיקון טעות בלוח החגים והחופשות בבתיה"ס הערביים לשנה"ל התשס"ז

3.5-20

בחוזר "הודעות ומידע" סו/9(א) פרסמנו בסעיף 3.5-17 את לוח החגים והחופשות בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשס"ז, ונפלה טעות בסעיף קטן 2.1, בתאריך הלועזי של ראש השנה. התאריך הנכון הוא 24-23 בספטמבר ולא באוקטובר כפי שפורסם בטעות.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006