בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

  נהלים חדשים לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות

4.3-10

הנוהל החדש לנבחנים צעירים בבחינות הבגרות יתפרסם בחוזר הוראות הקבע הבא. עד לפרסום החוזר יש לפנות במקרה הצורך לוועדת חריגי נוהל באגף הבחינות, טל' 02-5602489/2585/2580.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006