דרכי הוראה .6

ספרי לימוד

6.3

  רשימת ספרי הלימוד להתשס"ז - תיקון כותרות הנספחים

6.3-5

בחוזר "הודעות ומידע" סו/8(ב) פרסמנו את רשימת ספרי הלימוד המאושרים להתשס"ז, ונפלה טעות בכותרות של נספחים ג' ו-ד'. כותרת נספח ג' צריכה להיות "רשימת הוצאות הספרים שמע"מ אינו חל על ספריהן", וכותרת נספח ד' צריכה להיות "רשימת המוציאים לאור (המו"לים)".הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006