תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

  התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של
  בתי הספר בהתשס"ז וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות של בתי הספר

9.3-5

1. בשנת הלימודים התשס"ז יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
- לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"ג (25.12.92). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ב (8.12.91) ואילך.
- לכיתות ט': א' בטבת התשנ"ב (8.12.91). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"א (18.12.90) ואילך.
- לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ט (9.12.88). מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשמ"ח (22.12.87) ואילך.
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: שחייה, כדורסל, כדורגל ואתלטיקה-קלה): ד' בטבת התש"ן (1.1.90).
- לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות הבין-לאומיות שלהם): א' בטבת התש"ן (29.12.89).
- לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ט (9.12.88).
2. ההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לבתי-הספר בשנת הלימודים התשס"ז וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לקביעת בתי-הספר המועמדים לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך באליפויות בינלאומיות (I.S.F) תסתיימנה ביום שלישי, כ"ד בסיוון התשס"ו (20.6.06).

בית-ספר שלא קיבל טופסי רישום יפנה למפקח על החינוך הגופני במחוז או יוריד את קובצי ההרשמה מהאתר של התאחדות הספורט לבתי-ספר: schoolsport.walla.co.il.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006