תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  יישום תכניות חברתיות ערכיות מבוססות-סטדנדרטים

9.4-10

1.  הרחבת היישום של התכנית "בטוחים מהיסוד" בחינוך היסודי

הסתיים בהצלחה שלב א' ביישום התכנית "בטוחים מהיסוד" כמענה למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים בית ספרי, בדגש על סטנדרט 1: "מוגנות ובטיחות".

התכנית "בטוחים מהיסוד", תכנית חברתית-ערכית בתחום המניעה, מתמקדת במתן דגש להבנה ולכיבוד של החוק, בעידוד התנהגות בטוחה ובמניעת אלימות לסוגיה, והיא תורחב בשנת הלימודים התשס"ז ותיושם ב-100 בתי-ספר יסודיים שאושרו על ידי המפקח הכולל.

מפתחי התכנית - המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי ואגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל - יזמנו בקרוב את בתי הספר שנבחרו ליישם את התכנית בשנת הלימודים הבאה למפגש חשיפה ולקבלת הערכה ועזרי ההוראה והלמידה למחנכים ולשוטרים ומשימות לפעילות בשיתוף עם המשפחות.


2.  ליווי והנחיה של בתי-ספר מדגימים המיישמים את התכנית "מפגשים
     בגובה העיניים"


פורסמה תכנית חברתית-ערכית לטיפוח שייכות ומעורבות המעודדת שיתוף במסרים חברתיים-ערכיים כדרך להעמקת ההיכרות ולטיפוח האקלים.

הציר המרכזי בתכנית מסייע בטיפוח שייכות ומעורבות הנכללים בסטנדרט 2 - "תקשורת בין-אישית וקשר בין באי בית-הספר" - וביצירת זיקות לסטנדרטים 1, 3 ו-4 בתרבות ובאקלים הבית-ספרי. התכנית מעודדת את טיפוח ההישגים הנדרשים בהאזנה ובדיבור כמענה לסטנדרט 1 בחינוך הלשוני.

בתכנית מודל המסייע בהבניית מסגרת לשיח מוגן ובבחינת מסרים בחיבור לעולמות התוכן האלה: פנאי, פתגמים, מקומות ואירועים ודמויות הנגזרים מתכניות הלימודים בהיסטוריה, במקרא, במולדת, חברה ואזרחות ובמורשת.

מנהלי בתי-ספר המעוניינים להצטרף לקבוצת בתי הספר המדגימים המיישמים את התכנית, תוך קבלת ליווי והנחיה מצוות המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, מתבקשים לפנות למנחה המחוזית לחינוך לחיים בחברה ולקבל את אישור המפקח הכולל.


3.  השתלמות ארצית למובילי תכניות חברתיות ערכיות מבוססות-סטנדרטים

השתלמות ארצית למנהלים, לצוותי ניהול ולרכזים מובילי התחום החברתי-ערכי תתקיים במהלך חופשת הקיץ במרכז הפסג"ה ברמת-גן בין השעות 16-9, כמפורט להלן: בתחילת חופשת הקיץ: ב-ח' בתמוז התשס"ו (4 ביולי 2006). בסיום החופשה: ב-כ"ט באב התשס"ו (23 באוגוסט 2006).

במפגשים יוצגו מודלים יישומיים לטיפוח ולהערכה של היישום של סטנדרט 2 בדגש על שייכות ומעורבות.

להרשמה יש לפנות בהקדם לאגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים בחברה, בדוא"ל yesodi@education.gov.il. יש לציין פרטים אלו: השם, מספר הטלפון, שם בית-הספר וכתובת הדוא"ל. יש לוודא קבלת אישור הרשמה בדוא"ל.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911,
טל' 02-5603283/4, אינטרנט www.education.gov.il/yesodi.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/10, ה' בסיוון התשס"ו, 1 ביוני 2006