אורחות חיים במוסדות חינוך .2

אלימות

2.1

 "יום שנתי במוסדות החינוך בנושא "מערכת החינוך נגד אלימות מינית

2.1-1

תופעת האלימות המינית בחברה בכלל ובקרב בני הנוער בפרט מזעזעת וקשה ומחייבת אותנו כמערכת לפעול באמצעים מגוונים - הסברתיים, חינוכיים וטיפוליים - כדי לצמצם את גילוייה.

החל משנת הלימודים התשס"ו תקיים מערכת החינוך יום שנתי המוקדש לנושא "מערכת החינוך נגד אלימות מינית". יום זה יוקדש לדיון במיניות ובפגיעה מינית במטרה להעלות את המודעות של המורים, התלמידים וההורים לתופעת הפגיעה המינית ולעורר לחשיבה בשאלות הקשורות לרצף שבין התנהגות מינית בריאה ונורמטיבית לבין פגיעה מינית ואלימות מינית.

בשנת הלימודים התשס"ו יחול היום נגד אלימות מינית בתאריך כ"ג בשבט התשס"ו, 21.2.06. מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו חל מועד זה, בין התאריכים כ"א-כ"ו בשבט התשס"ו, 4-19.2.06, לפעילות חינוכית בנושא.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש בשבוע זה שיעורים מיוחדים לנושא. חומרי עזר

לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו באתר שפ"י, https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi, החל מהתאריך כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1.12.05. החוברת "זה לא מין, זו פגיעה" יכולה לשמש בסיס לעבודה חינוכית ביום זה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

אפשר לקבל סיוע נוסף על ידי פנייה אל הגורמים האלה:

1. השירות הפסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך, מדריכות היחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער (לבירור מס' הטלפון של מדריכה מחוזית: טל' 02-5603874, 02-5603244 ו-02-5603234).
2. בחינוך הדתי - הגב' רבקה צ'רקה יודקביץ, פקס' 02-5604105, או הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201
3. עמותת אל"י, טל' 1800-22-39-66 ו-03-6091920, אינטרנט www.eli.org.il
4. ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202, דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il
5. המועצה הלאומית לשלום הילד, טל' 02-6780606, פרויקט ליווי קרבנות עברה, טל' 02-6797980, דוא"ל ncc@children.org.il, אינטרנט www.children.org.il
6. אתר סנונית, http://yachad.snunit.k12il
7. המרכז למניעה ולטיפול באלימות מינית בקרב ילדים, טל' 03-6477898
8. דלת פתוחה, טל' 03-5101511 דוא"ל ippf@post.com, אינטרנט www.opendoor.org.il.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005