אורחות חיים במוסדות חינוך .2

בריאות

2.2

 "תפור עליי - עושים בית ספר לבריאות" - תכנית בחינוך לבריאות

2.2-2

"תפור עליי - עושים בית ספר לבריאות" היא תכנית רב-שנתית לקידום הבריאות בבתי הספר ובגני הילדים המבוססת על עבודת צוות רב-מקצועי ועל מעורבות פעילה של תלמידים, הורים וקהילה.

התכנית היא ייחודית לשכבות גיל ומתמקדת בטיפוח אורח חיים בריא: חינוך תזונתי לבית הספר היסודי והיגיינה אישית וסביבתית, גדילה והתפתחות וחינוך למיניות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.

בית ספר המבקש לפעול בתכנית מתחייב לבנות תכנית בית ספרית רב-שנתית בתחום הבריאות ולפעול באמצעות צוות רב-מקצועי בהנהגת מוביל בריאות.

800 בתי הספר הפעילים בתכנית מקבלים הדרכה ותמיכה בתחום הבריאות על נושאיו השונים - השתלמויות לצוות החינוכי המקנות ידע וכלים בנושאים נבחרים, לפיתוח מנהיגות בבריאות ולהובלת שינוי במטרה לקדם את תחום הבריאות בבתי הספר ובגני הילדים - ואתר אינטרנט מקצועי ומעשיר שכתובתו http://www.tafuralay.co.il.

בשנת הלימודים התשס"ו יתווספו לתכנית "תפור עליי" נושאים נוספים:
- "ילדים אמיתיים הם בכל הגדלים", תכנית המיועדת לתלמידי כיתות ד'-ו' ועוסקת בתזונה לאורך כל היום, בבניית התפריט הבריא, בפעילות גופנית בריאה ובכבוד לעצמי, לגופי ולאחר
- "תפור עליי לקטנטנים", תכנית לגני הילדים שמטרתה היכרות עם עולם הבריאות והקניית אורח חיים בריא בקרב הילדים כבר בגיל צעיר, והעוסקת בנושאים אלה: המזון והפעילות הגופנית, היגיינה וחשיפה לשמש, יכולת הקשבה לצורכי הגוף וגדילה תקינה.

להצטרפות יש לפנות לממונה המחוזי על החינוך לבריאות ולצוות ההדרכה במחוז, כדלהלן:
- מחוז תל אביב: טלי מימון-קשתי, טל' 03-6896735
- מחוז חיפה: דבורה רוזן, טל' 04-8632612
- מחוז צפון: ענת דהן, טל' 04-6500324
- מחוז מרכז: חסידה דנאי, טל' 03-6896688
- מחוז דרום: נורית ברדה, טל' 08-6263235
- מחוז ירושלים: רותי בן חור, טל' 02-5601677
- מנח"י: עופרה אבידור, טל' 02-6298095.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, טל' 02-5603220 ו-02-5603451.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005