חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
אורחות חיים במוסדות חינוך .2

בריאות

2.2

 עמותת "תללים" - תמיכה לימודית לתלמידים מרותקים לביתם

2.2-3

להלן תזכורת לסעיף 2.2-18 בחוזר הוראות הקבע סא/3(א):

התמיכה הלימודית לתלמידים מרותקים לביתם ניתנת על ידי עמותת "תללים" כמענה לזכותם להמשיך ולהתקדם בלימודיהם גם כשהם חולים ומרותקים לביתם.

התמיכה ניתנת חינם ומותאמת לצרכיו, ליכולתו ולרצונו של כל תלמיד, בתיאום עם המוסד החינוכי שהוא לומד בו. התמיכה מתמקדת בניסיון להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותו הממושכת של התלמיד מבית הספר ומאפשרת לו להשתלב בלימודים הסדירים עם החלמתו.

הזכאים לקבלת תמיכה באמצעות "תללים" הם תלמידים בני 18-5 המרותקים לביתם בגלל סיבה רפואית: מחלה (גופנית או נפשית), פציעה, השתלה, טיפולים רפואיים מתמשכים או בעיות רפואיות המונעות מהם ביקור סדיר בגן הילדים או בבית הספר. כמו כן זכאים לסיוע לימודי בבית תלמידים בעלי הפרעות נפשיות, על סמך המלצה מפורשת של פסיכולוג חינוכי או פסיכיאטר המטפל בהם.

ההפניה לעמותת "תללים" היא רק על ידי המוסד החינוכי, על סמך קבלת הסכמתם של ההורים לכך. למרות התמיכה הלימודית של "תללים" האחריות על לימודי התלמיד מוטלת על בית הספר ועל צוותו.


בשאלות אפשר לפנות אל משרד העמותה, משעול הקורנית 1, ירושלים
טל' 02-5710555, פקס' 02-5710527.
יש לפנות אל עמותת "תללים" על גבי הטופס המצורף להלן

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005