אורחות חיים במוסדות חינוך .2

קו פתוח לפניות

2.6

 "הקו הפתוח לפניות תלמידים" – 15 שנים להיווסדו

2.6-1

בימים אלה מלאו 15 שנים להקמת "הקו הפתוח לפניות תלמידים". "הקו הפתוח" נוסד עם פרסומה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד כנציב פניות התלמידים במערכת החינוך, שתפקידו לקדם את זכויות התלמידים במערכת החינוך ולהגן עליהן. בשנה הראשונה לפעילותו הורחבו סמכויותיו של "הקו הפתוח" גם לטיפול ולייעוץ בשאלות של מצוקות אישיות וחברתיות של תלמידים.

כיום "הקו הפתוח" פועל כערוץ המופקד על שני התחומים: זכויותיהם ורווחתם של התלמידים במערכת החינוך. בצוות אנשי מקצוע מתחום הפדגוגיה, הייעוץ והפסיכולוגיה, דוברי שפות מגוונות: ערבית, רוסית ואמהרית.

במהלך השנים טיפול צוות "הקו" בעשרות אלפי פניות הקשורות לתחומים שונים של חיי בית-הספר, וזכה להערכה מקצועית גבוהה. אנשי חינוך רבים - מנהלי בתי-ספר, מורים ויועצים חינוכיים - פונים ל"קו הפתוח" למטרת היוועצות מקצועית, בסוגיות הקשורות לתלמידים, לזכויות ולחובות ולאקלים בית-הספר. "הקו הפתוח" מעביר לידיעת קובעי המדיניות במטה המשרד משוב המבוסס על הטיפול בפניות והמצביע על תופעות הדורשות התייחסות מחודשת.

בימים הקרובים תישלח לבתי-הספר תכנית חינוכית להפעלה בשעות חברה שעניינה "הקו הפתוח" והשירות שהוא מעניק לתלמידים ולבתי-הספר. ההפעלה מבוססת על קישור אינטרנטי שיעודד את הקשר האלקטרוני של התלמידים ואנשי החינוך עם "הקו". "הקו הפתוח" יפנה לבתי-הספר, לתלמידים ולמורים, במטרה לקבל משוב על פעילותו; זאת כדי לרענן את "אמנת איכות השירות" של היחידה במלאת 15 שנה להיווסדה.בתי-ספר המעוניינים לקחת חלק בפעילות זו מוזמנים לפנות ל"קו הפתוח
לפניות תלמידים", משרד החינוך, ירושלים 91911, טל' 02-5602538/9
ו-1-800-222-003, דוא"ל kav-patuach@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005