אורחות חיים במוסדות חינוך .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  – חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד
ובאתרי היחידות

3.6-1

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

שנה של אתמול ושנה של מחר

האתר כולל מידע הקשור לחגי תשרי (ראש השנה, יום כיפור וסוכות): חודש תשרי, פשר הסליחה וחשבון הנפש שנהוג לעשות בתקופה זו, מצוות השמחה בחג וכן משחקים וחידונים הקשורים בניבים, בסימנים ובברכות של החג. בנוסף יש אפשרות לשלוח מתוך האתר כרטיסי ברכה לרגל החגים הבאים עלינו לטובה.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/rosh_hashana.2.  אתרי היחידות

2.1 הקו הפתוח

בימים אלה עלה לאוויר אתר האינטרנט המחודש של "הקו-הפתוח לפניות תלמידים". האתר נועד לתלמידים ולאנשי חינוך, ומטרתו להעמיק את הקשר הבלתי אמצעי בין התלמידים, בתי-הספר ומטה המשרד. האתר מאפשר לגולשים לשאול, להעיר, להביע עמדה ולהתייחס לנושאים מעולמם של התלמידים ובית-הספר ומשמש ערוץ נוסף לערוץ הטלפוני לפניות תלמידים.

באתר מידע רב ומגוון הקשור לזכויות ולאורח החיים בבית-הספר. הוא כולל מאמרים שנכתבו על-ידי מומחים, בצד יזמות ופעילויות של אנשי חינוך ותלמידים. אפשר גם למצוא באתר את הקובץ "נהלים בבית- הספר - זכויות וחובות: מורים, תלמידים והורים". קובץ זה מאפשר נגישות לחוזרי מנכ"ל המגדירים את זכויותיהם של התלמידים ואנשי החינוך ומעצבים את האווירה ואת היחסים בין באי בית-הספר. מומלץ

להפנות תלמידים לאתר כגורם מזמן לפעילויות כיתתיות ובית-ספריות בסוגיות אלה.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/kav_patuach.2.2 האגף לפניות ותלונות הציבור

בימים אלה עלה לאוויר אתר האגף לפניות ותלונות הציבור. האתר מיועד לציבור התלמידים, ההורים, עובדי ההוראה, הסטודנטים וכל העוסקים והמתעניינים במלאכת החינוך.

האתר מכיל מידע רב הכולל נתונים, שאלות ותשובות בנושאים רבים ומגוונים, קבוצת דיון פעילה וכן מידע רלוונטי לקראת פתיחת שנת הלימודים.

באמצעות האתר אפשר להפנות אל האגף בקשות למידע וכן לעשות שימוש בטופס התלונה המצוי באתר.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/pniyot.2.3 אתר המדען הראשי

באתר המחודש של המפמ"ר להיסטוריה אפשר למצוא את חוזרי המפמ"ר, את תכנית הלימודים בהיסטוריה לפי אוכלוסיות הגיל ושפע של עזרי הוראה ולמידה.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/history.2.4 אתר המדען הראשי

המדען הראשי במשרד מופקד על ייזום, על מימון ועל בקרה של מחקרים שנועדו לשמש תשתית לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות וכן על סקרים לצורך ניטור של תופעות, התנהגויות ועמדות בנושאי חברה ורווחה.

כמו כן המדען מופקד על הבאת ידע מדעי עדכני בתחומי חינוך שונים בפני קובעי המדיניות כתשתית לתכנון ולקבלת החלטות.

באתר המדען הראשי דוחות מחקר אודות קרנות לתמיכה במחקרים, קולות קוראים למחקר והנחיות וטפסים לשימוש החוקרים.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/scientist.2.5 אתר מחשבת ישראל

עלה לאוויר אתר מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי, ובו מידע חיוני בכל הקשור לצורכי הלומדים: תכנית הלימודים, הנחיות ודוגמאות לבחינות בגרות, עבודות חקר, הכשרה והשתלמויות, פרסומים, חידושים וקישורים לאתרים בעלי זיקה לתחום.


כתובת האתר: www.education.gov.il/machshevet.2.6 אתר המפמ"ר לאמנות

האתר מאפשר לעיין בחוזרי המפמ"ר ולקבל מידע על השתלמויות, על האמנות כתכנית לימודים בשכבות הגיל השונות, ועל דרכי הוראה והערכה. אפשר גם להיכנס למוזיאון הווירטואלי וגם לקרוא את העיתון "קשר אמנותי", עיתון המורים לאמנות. באתר יש גם מצגות, שאלות לדוגמה לבחינות הבגרות וקישורים לאתרים העוסקים בחינוך לאמנות ועוד.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/art.2.7 אתר המפמ"ר לתיאטרון

באתר מידע על השתלמויות ועל אירועי תיאטרון ועל תכנית הלימודים בתיאטרון בשכבות הגיל השונות. כן יש בו הצעות למונולוגים ולדיאלוגים, להפקות לחטיבה העליונה ולדרכי הוראה והערכה, וכן מידע על תחרות מחזאות צעירה, קישורים לאתרים נוספים ועוד.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/theatre.


הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005