בחינות .4

בחינות בגרות

4.3

 בחינות הבגרות במוזיקה

4.3-3

בסעיף 4.3-15 של חוזר "הודעות ומידע" סה/9(א) פרסמנו הודעה על בחינות הבגרות
במוזיקה, ונפלה בה טעות. להלן ההודעה המתוקנת.

החל משנת הלימודים התשס"ה יחולו שינויים בבחינות הבגרות במוזיקה:

1. בחינת הבגרות במוזיקה - רסיטל

לבחינה זו זכאים לגשת אך ורק תלמידים הלומדים במסגרת קונסרבטוריון הנמצא בפיקוח משרד החינוך או תלמידים הלומדים במגמת המוזיקה בחטיבה העליונה.

בחינת הבגרות תכלול חלק מעשי (שהוא עיקרה של הבחינה) ובחינת בגרות ארצית בתורת המוזיקה.
2. בחינת הבגרות במגמת המוזיקה

בחינה במתכונת ארצית תיערך לכלל תלמידי המגמות במוזיקה. הבחינה תהיה מורכבת, ברובה, מן המקצועות העיוניים, וכן תכלול נגינה בהרכבי ביצוע.לפרטים נוספים: ד"ר יעל שי, המפמ"רית למוזיקה, רח' השלושה 2, יד אליהו,
תל-אביב 61092, טל' 03-6896098

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005