בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

בטיחות וזהירות בדרכים

5.2

 היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ו

5.2-1

1.  מבוא

נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל אלה: "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2-3; "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2-1; "הודעות ומידע" סג/1, סעיף 5.2-1; "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 5.2-1; "הודעות ומידע" סד/10, סעיף 5.2-6, הודעות ומידע סה/4(א), סעיף 5.2-12


2.  הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ו

בשנת הלימודים התשס"ו תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי חיים.

בגנים ישתלב החינוך לבטיחות בדרכים כחלק מארגון הסביבה החינוכית ובפעילויות בגן באופן שוטף ובהפעלת התכנית "לנוע בעולם מתנועע".

חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים בשעה שבועית בכיתות א' (בתכנית "ללמוד תנועה") ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח") בבתי הספר היסודיים.

יודגש כי נוסף לתכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' בית הספר מחויב ללמד בכל שנה לפחות שעתיים נוספות מתוך אשכול התרבות הבית-ספרי. באשכול זה מופיע גם נושא הבטיחות והזהירות בדרכים שצוין כאחד הדגלים החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ראה בחוזר "הוראות קבע" סד/1(א), סעיף 3.1-22).

בכיתות י"א תילמד התכנית "חינוך תעבורתי" כשעה שבועית חובה במערכת, כפי שמופיע בסעיף 5.2-9 בחוזר הוראות הקבע סב/9(א), ויינתן על-כך ציון בתעודה. מומלץ להפעיל תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים: בכיתות ו' תופעל תכנית חונכות שבה ייחנכו תלמידים מכיתות נמוכות יותר, ובכיתות י"ב תופעל תכנית חונכות על ידי חיילים שיעברו השתלמות בנושאי תעבורה. המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים. בבתי-הספר העל-יסודיים, מלבד התכנית "החינוך התעבורתי" בכיתות י"א, ימשיכו ללמוד את תכניות החינוך לבטיחות בדרכים בכיתות ט' ו-י'.

כל זה מחייב גם היערכות של מנהלי בתי-הספר ושל המורים והגננות להוראה בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים להשתלמויות הייעודיות להוראת התכניות בכיתות.


3.  הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר, והיא תמשיך להתקיים גם בשנת הלימודים התשס"ו. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן מופיעות בחוזרים אלו: "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2-1; "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2-3; "הוראות קבע" סג/7(א), סעיף 5.2-11.

מנהלי בתי הספר ייערכו להפעלת תלמידי המשמרות בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות.


4.  פעילויות הסברה

מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצעי ההסברה לקראת החזרה לבית הספר.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש לתלמידים שגם ביום חג, וגם ביום הכיפורים, הכביש אינו בטוח למשחקים.


5.  הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית. משרד החינוך התרבות והספורט החליט לשלב נושא זה כנושא חובה בתהליכי ההכשרה במסלולים השונים להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה נכלל החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה של כלל המתכשרים להוראה, וכל מתקשר יצטרך ללמוד 12 שעות בודדות בנושא. מומלץ למכללות לרכז שעות אלו בשני ימי עיון מרוכזים שיינתנו לכלל הלומדים בשנים ג' ו-ד'.

לסיוע בהכנת ימי העיון ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' חנה שוורץ, רכזת השתלמויות ארצית בתחום של זהירות ובטיחות בדרכים, טל' 02-5602249.


6.  הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

מס' השם המחוז שכבת הגיל הכתובת בעבודה מס' הטלפון בעבודה
1. ציונה סקר מנח"י יסודי ועל-יסודי כנפי נשרים 22, ג' שאול, ירושלים 02-5601483/4
פקס' 02-5601482
2. מאיר אסרף ירושלים יסודי ועל-יסודי כנפי נשרים 22, ג' שאול, ירושלים 02-5601507
פקס' 02-5601482
3. מרגלית רטר צפון יסודי ועל-יסודי לשכת מחוז צפון, קריית הממשלה, נ"ע 17105 04-6500366
פקס' 04-6500265
4. נגה בכרך חיפה יסודי קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095 04-8632690/3
פקס' 04-8632694
5. אביבה אלעזרי חיפה על-יסודי קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095 04-8632693/1
פקס' 04-8632694
6. רחל פאר תל-אביב יסודי ועל-יסודי בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א 03-6896381
פקס' 03-6896805
7. שרית פרידמן מרכז יסודי בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א 03-6896528/9
פקס' 03-6896501
8. יעקב נגר מרכז על-יסודי בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א 03-6896528/34
פקס' 03-6896501
9. זיוה מקסימוב חינוך התיישבותי על-יסודי בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א 03-6898835
פקס' 03-6898678
10. שרה וייסלר דרום יסודי ועל-יסודי קריית הממשלה, התקוה 4, באר שבע 08-6263327
פקס' 08-6263241
11. יצחק אביגזר דרום יסודי ועל-יסודי קריית הממשלה, התקוה 4, באר שבע 08-6263269 פקס' 08-6263241
12. יוסף אבו-מוך מגזר ערבי יסודי ועל-יסודי קריית הממשלה, ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095 04-8632695/6
פקס' 04-8632694
13. הרב חניאל פרבר מגזר חרדי יסודי ועל-יסודי דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים 91911 02-5602814
02-5602542

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ