חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7

חידונים

7.3

 חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי, התשס"ו

7.3-1

1.  החומר לחידון התנ"ך לשנים התשס"ד-התשס"ו

1.1 לחידון הבית ספרי

בראשית: כל הספר
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, י"ז-י"ח, כ"ב-כ"ד
שופטים: כל הספר
שמואל א'-ב': כל הספר
מלכים א'-ב': כל הספר
רות: כל הספר
יונה: כל הספר
1.2 לחידון המחוזי - תוספת לנ"ל

שמות: פרקים א'-כ"ד, ל"א-ל"ד
במדבר: פרקים י'-י"ד, ט"ז-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז
ישעיה: פרקים א'-ב', ו'-ח', י"א-י"ב, ל"ה, מ'-נ"ו
ירמיה: פרקים א'-ג', ל'-מ"ה
יחזקאל: פרקים א'-ה', ח'-י"ג, כ', ל"ו-ל"ז
משלי: פרקים א'-י"ב, כ"ה-ל"א
תהלים: פרקים ק"כ-קל"ד
1.3 לחידון הארצי א' - תוספת לנ"ל

דניאל: פרקים א', ט'-י"ב
עזרא: פרקים א', ג'-ד', ח', ט', י'
נחמיה: פרקים א'-ב', ד'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג
דברי הימים א': פרקים כ"א-כ"ב, כ"ח-כ"ט
דברי הימים ב': פרקים י"ז-כ"ח
1.4 לחידון הארצי המסכם - תוספת לנ"ל

הושע: פרקים א'-ב', ו', י"א-י"ד
עמוס: כל הספר
חגי: כל הספר
זכריה: פרקים א'-ד', ז'-ח'
מלאכי: כל הספר
1.5 לחידון העולמי - תוספת לנ"ל

ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד-כ"ה
דברים: פרקים י"ז-כ"ו, ל'-ל"ד
איוב: פרקים א'-ג', ל"ח-מ"ב.


2.  הנושא המרכזי

חידון התנ"ך עומד השנה בסימן "אחדות ישראל", והפסוק המייצג הוא "אחים אנחנו, בני איש אחד" (בראשית מ"ב, י"ג).


3.  לוח הזמנים לשנת התשס"ו

חידונים בית ספריים: יום שלישי, י"ב בכסלו התשס"ו (13.12.05)
חידונים מחוזיים: יום שלישי, י"ז בטבת התשס"ו (17.1.06)
חידונים ארציים: יום שלישי, ט' בשבט התשס"ו (7.2.06)
החידון הארצי המסכם: יום שלישי, ז' באדר התשס"ו (7.3.06)
החידון העולמי: יום העצמאות, יום רביעי, ה' באייר התשס"ו (3.5.06).

הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מובאות בחוזר "הוראות קבע" סה/1(א), סעיף 7.3-4


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר דוידי בן זמרה, מרכז חידון התנ"ך
במינהל החברה והנוער, טל' 02-5603190 ו-02-5603838

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005