תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 מבחני המיצ"ב ב"100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה"

9.15-2

תכנית "100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה" נלמדת בכיתות ז'-ט'. תכנית זו כוללת מושגי יסוד ובסיסי ידע במורשתו של כל מגזר (יהודי, ערבי ודרוזי), בציונות ובדמוקרטיה הישראלית. 100 המושגים משמשים תשתית תרבותית-חינוכית בנושאים שהם במרכז הווייתנו כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בשנת הלימודים התשס"ו ייבחנו במסגרת המיצ"ב על מושגים אלה תלמידי כיתות ט' בחטיבות הביניים ובבתי הספר השש-שנתיים שלא נבחנו כשהיו בכיתה ח' במיצ"ב של התשס"ה.

העברת המיצ"ב לכיתות ט' נועדה ליצור חיבור משמעותי יותר בין 100 המושגים ובין תכניות הלימודים בתחומים השונים ובכך לאפשר את העמקת הידע והערכים.

מטרת המיצ"ב היא לתת לבית-הספר תמונת מצב שלו שתשמש כלי עבודה לתכנון עבודתו, לבניית תכנית פעילות ולקביעת סדר קדימויות. נתוני המיצ"ב משמשים בסיס לקביעת תכנית הפעילות השנתית הבית-ספרית ולהחלטה על הקדימויות.

המיצ"ב אמור לשקף נאמנה את עבודת בית הספר, ואין להפר את שגרת העבודה הבית-ספרית לקראת מועד ביצועו. המיצ"ב יתקיים בכ"ח באדר התשס"ו, 28.3.06.

רפרנטיות המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר במחוזות השונים עומדות לרשות המעוניינים בכל הנוגע להטמעת התכניות בבתי הספר (ראה את רשימת הרפרנטיות בסעיף 9.15-1 לעיל).


בשאלות אפשר לפנות אל המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר,
טל' 02-5603537, פקס' 02-5602883.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005