תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

 "בשבילי ירושלים" – תכנית משרד החינוך לעידוד הסיורים בירושלים

9.15-3

בהתאם להחלטת הממשלה מיום כ"ח באייר התשס"ה, 6.6.05, בנושא עידוד הסיורים והביקורים של בני הנוער בירושלים, הוחלט בהנהלת המשרד על ביצוע התכנית "בשבילי ירושלים" החל משנת הלימודים התשס"ו. התכנית תופעל על פי "התכנית הלאומית לחינוך" (דוח דוברת) הקובעת כי כל תלמיד, בכל אחד משלבי החינוך, יבקר פעם אחת לפחות בירושלים.

כוונת התכנית היא ליצור תהליך חינוכי-לימודי מתמשך בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים שיכלול את השלבים האלה: תכנון הסיור והכנה של התלמידים בבית הספר, ביצוע הסיור בירושלים כפעילות שיא של התכנית וסיכום ועיבוד של החוויה בבית הספר.

התהליך יהיה חלק מתכנית הלימודים, ויושתת על כמה עקרונות שתכליתם:
חיזוק הקשר אל ירושלים: התלמידים יערכו היכרות בלתי אמצעית עם העיר ועם סמליה;
העצמת החוויה: התלמידים יסיירו באתרים בירושלים המייצגים פרקים בתולדות עם ישראל, המפעל הציוני, ההתיישבות והביטחון;
הפנמת המסר הערכי: התלמידים יבינו את משמעותה הרוחנית של ירושלים לעם ישראל בכל הדורות ויעמדו על המציאות המורכבת בירושלים של היום.

במשרדנו גובשה תכנית חינוכית מיוחדת עבור כיתות ה', ז' ו-י' על ידי המזכירות הפדגוגית, אגפי הגיל ומינהל החברה והנוער, הממקדת את התכנים הרבים הקשורים בתולדות העיר ובהתפתחותה.

התכנית החינוכית כוללת את שלושת מעגלי המסר האלה:
מורשת עם - נקודות מפנה בתולדות עם ישראל בירושלים ומקומה כמרכז דתי ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים
בירה ומוסדות שלטון - ירושלים בירת ישראל כמרכז שלטוני שבו נמצאים המוסדות המסמלים את התפיסות ואת הערכים הדמוקרטיים
מוסדות תרבות והנצחה - המוזיאונים הגדולים במדינה ומכלול "הר הזיכרון".

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג להפעלת התכנית בבית ספרם. אפשר להיעזר במינהל החברה והנוער במשרדנו, וכן באוגדן פעילויות, שיעורי הכנה והצעות לסיורים שהופק לצורך זה. שותפים לביצוע התכנית גופים חינוכיים-תיירותיים ברחבי העיר.


לפרטים ולסיוע אפשר לפנות אל מטה תחום של"ח ו וידיעת הארץ במשרד החינוך,
טל' 02-5603190/1, דוא"ל inbalba@education.gov.il.
אפשר גם לפנות אל ראשי תחום של"ח וידיעת הארץ במחוזות
מינהל החברה והנוער:

צפון דוד גליק פרישמן 6, ק' ים 29000 04-6500190 057-7738387
חיפה גבי בן חמו התות 22, שכונת פרפר, ק' ביאליק 04-8632646 050-6282809
מרכז משה חורי הכרמל 6, גני תקוה 03-6896423 050-6283237
ת"א צביקה ברקאי החלוץ 4, רחובות 03-6896179 050-6282984
דרום יהודה ברבי קיסריה 5, באר שבע 08-6263141 050-6282792
ירושלים מוסא חזקיה מושב בית מאיר, הרי יהודה 02-5601509 057-7739942
המגזר הערבי זתאם וטאד ג'ת, המשולש 30091 04-6477432 050-6282719בברכה,              
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005