תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 השתלמות ארצית למובילי תכניות חברתיות-ערכיות ליצירת
תרבות ואקלים מבוססי סטנדרטים

9.4-1

בשנת הלימודים התשס"ו יתקיימו השתלמות ארצית ומפגשי הנחיה בנושא "טיפוח מעורבות חברתית בראי הסטנדרטים", כדלקמן:
1. השתלמות ארצית למובילי התכנית לטיפוח מעורבות חברתית

השתלמות ארצית, בהיקף של 28 שעות (רבע גמול), למנהלים ולרכזים מובילי התכנית בבתי-הספר ברחבי הארץ תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן בין השעות 16-9 בתאריכים האלה:
  בחופשת חנוכה , ביום רביעי, כ"ז בכסלו התשס"ו, 28.12.05
  בחופשת פסח, ביום שלישי, ו' בניסן התשס"ו, 4.4.06
  בתחילת חופשת הקיץ, ביום שלישי, ח' בתמוז התשס"ו, 4.7.06
  בסיום חופשת הקיץ, ביום רביעי, כ"ט באב התשס"ו, 23.8.06
  במפגשים אלה יידונו היבטים תיאורטיים בבניית תכנית חברתית ערכית לטיפוח מעורבות חברתית, לצד התנסות בסדנאות יישומיות, ויחולקו חומרים לדיון ולהפעלה בחדר-המורים ובכיתה. יש ליידע על כך את הצוות החינוכי ואת מוביל התכנית החברתית-ערכית בתחום.
2. מפגשי הנחיה למדריכות לחינוך לחיים בחברה ביישובים ובמחוזות

ארבעה מפגשי הנחיה למדריכות ביישובים ובמחוזות יתקיימו בימי שני בתאריכים האלה:
  כ"ח בתשרי התשס"ו, 31.10.05
  י"א בכסלו התשס"ו, 12.12.05
  כ"ט בשבט התשס"ו, 27.2.06
  ב' בסיוון התשס"ו, 29.5.06.
3. מפגשי חשיבה למנחות המחוזיות בתחום

ארבעה מפגשי חשיבה לבחינת הנעשה במחוזות ולבירור דרכים שונות להטמעת תכניות חברתיות ולהעמקת יישומן יתקיימו בימי שני בתאריכים האלה:
  ז' בתשרי התשס"ו, 10.10.05
  כ"ג בטבת התשס"ו, 23.3.06
  כ' באדר התשס"ו, 20.3.06
  ט"ז בסיוון התשס"ו, 12.6.06.
  להרשמה יש לפנות בהקדם לאגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים בחברה, בדוא"ל yesodi@education.gov.il או בפקס' 02-5604043.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רח' דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 02-5603283/4.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/1, כ"ז באב התשס"ו, 1 בספטמבר 2005