ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשות לימודים בחודש אוקטובר

3.5-3

1. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשס"ה ו-א'-ב' בתשרי התשס"ו, 5-3 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בתשרי התשס"ו, 6 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשס"ו, 13-12 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשס"ו, 14 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה, למעט בבתי ספר המיישמים את שלב א' של הרפורמה.
3. סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשס"ו, 17 באוקטובר 2005, עד יום רביעי, כ"ג בתשרי התשס"ו, 26 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשס"ו, 27 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005