ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-2

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
פורטל תלמידים

פורטל תלמידים עלה לרשת. בפורטל יתפרסמו לציבור התלמידים תכנים מעניינים ורלוונטיים הקשורים במערכת החינוך. הפורטל ירכז תכנים מאתרים המפרסמים חומרים המיועדים לתלמידים או המעניינים אותם. כמו כן יתפרסמו בו מגוון יצירות ויזמות של תלמידים.

בפורטל תהיה אפשרות לגלישה אינטראקטיבית של תלמידים באמצעות הבעת דעה על ידי סקר, לשליחת כרטיסי ברכה ולפרסום מכתבים של תלמידים למערכת.


כתובת הפורטל: http://www.education.gov.il/PortalTalmidim.2.  אתרי היחידות
2.1 אתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

תגבור לימודי יהדות - תכניות לימודים לבתי ספר תל"י ולכיתות תל"י בחינוך היסודי הממלכתי

עלתה לאוויר באתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים מהדורה חדשה של תכנית הלימודים "תגבור לימודי יהדות", תכנית ייחודית המשותפת למשרד החינוך ולקרן תל"י.

התכנית צמחה כמענה לרצונם של מנהלים, מחנכים והורים לתגבר את לימודי היהדות ברוח פלורליסטית במסגרת חיי היום-יום של בית הספר הממלכתי. התגבור מתבטא בעיקר בהעשרת תכנית הלימודים הרשמית בתכנים ובערכים יהודיים-ציוניים ובהדגשת הממד החווייתי שלהם.

תכנית תל"י חותרת להעניק לתלמידים חינוך יהודי, ציוני ודמוקרטי באווירה פתוחה וברוח הזמן, תוך שיתוף פעולה בין הורים למחנכים. מטרת חינוך זה היא לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה ניזון הן מן המורשת היהודית והן מהתרבות הכללית.

המהדורה המעודכנת משקפת לקחים שהופקו במהלך שנות ההפעלה של התכנית הראשונה, והיא נכתבה גם בזיקה למסמך "עקרונות מנחים לחינוך תל"י".


כתובת האתר:
/https://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudin/portal
.tochniyotlimudim/yesodi/tali.htm2.2

אתר מינהל הפיתוח

האתר של מינהל הפיתוח נועד לתת מידע בנושא תכנון, ארגון ופיתוח מערכות החינוך בארץ לכל גוניהן בכל שלבי הגיל. באתר אפשר למצוא מידע כללי על האגפים השונים במינהל: האגף למיפוי ולתכנון, האגף לבינוי ולתקצוב, אגף א' להסעות ולהצטיידות, הגף לעיצוב חזות מבני חינוך והמחלקה לתכנון, מעקב ובקרה. באתר נמצאים נהלים וטפסים בנושאים השונים הקשורים לעבודת המינהל, טלפונים של אנשי הקשר במינהל ומידע על אתרים נוספים.


כתובת האתר:
.http://www.education.gov.il/development2.3

אתר עבודות הגמר

עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד - כאחת ממשימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות - לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים.

הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית. היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה.

באתר אפשר למצוא מידע, נהלים וכללים להכנת עבודת הגמר בתחומי הידע השונים.


כתובת האתר:
.http://www.education.gov.il/avodotgemer

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005