ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

 מפקד תלמידים בהתשס"ו

3.7-1

1. כמדי שנה יערוך מינהל הגיוס גם השנה מפקד תלמידים ללומדים בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות.
2. מטרות המפקד
  2.1 לאתר בוגרי מגמות טכנולוגיות, להסמיכם למקצוע צבאי ולמנוע את גיוסם באמצע שנת הלימודים
  2.2 לאתר כיתות טכנולוגיות נוספות שאינן מוכרות על ידי צה"ל כדי להגדיל את הפוטנציאל המקצועי לגיוס
  2.3 לתכנן את הגיוס המקצועי לצה"ל בשנים הקרובות
  2.4 לעדכן את נתוניהם האיכותיים של המיועדים לשירות ביטחון, תלמידי בית הספר, על פי המידע שנאסף.
3. שיטת המפקד
  3.1 המידע ייאסף פיזית מבתי הספר.
  3.2 נציגי לשכת הגיוס יבקרו בבתי הספר עם רשימות הלומדים בהם, שתוּכַנָּה על פי הצהרת התלמידים בלשכת הגיוס.
  3.3 רשימות הלומדים ופרטי המגמות בבתי הספר יועלו על גבי דיסקטים. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולאפשר לנציגי לשכת הגיוס לעבוד על גבי מערכות מיכוניות (מערכות Excell).
  3.4 מנהלי בתי הספר יתבקשו להכין את רשימות הלומדים בכיתות י"ב במגמות הטכנולוגיות. רשימת אלה תושווינה עם הרשימות שתוכנה על ידי הלשכות.
  3.5 נציגי לשכת הגיוס האזורית יתאמו טלפונית עם בתי הספר את מועדי הביקור בהתאם למועדים המצוינים להלן.
4. לוח הזמנים המתוכנן לפעילות: כ'-כ"א במרחשוון התשס"ו, 23-22 בנובמבר 2005.
5. מנהלי בתי הספר מתבקשים לסייע לנציגי צה"ל בביצוע מפקד התלמידים.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל אחראיות המקצוע בלשכות הגיוס האזוריות:
ל"ג תל השומר, טל' 03-7373241/1; ל"ג חיפה, טל' 04-8600227/303; ל"ג
ב"ש, טל' 08-6298857/8; ל"ג ירושלים, טל' 02-5007219/20; ל"ג טבריה,
טל' 04-672981. ואפשר גם לפנות אל אחראיות המקצוע במנהל הגיוס,
טל' 03-5699082.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005