דרכי הוראה .6

טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית

6.2

 הלשכה לתיאום טיולים - שינוי דרכי התקשורת

6.2-1

החל מיום כ"ז באב התשס"ה, 1.9.05, פועלת בירושלים לשכת ארצית לתיאום טיולים. הלשכות שפעלו בחיפה, באילניה, בתל אביב ובבאר שבע נסגרו.

להלן מספרי הטלפון והפקס' של הלשכה:
- טלפון רב-קווי 02-6223360
- פקס' 050-6811966
- פקס' 050-6811968
- פקס' 050-6811970
- פקס' 050-6811969.
חשוב להצטייד בסמל המוסד לצורך טיפול בפנייה.

אפשר ומומלץ לשלוח בקשות לתיאום טיולים בדואר האלקטרוני, דרך האתר www.mokedteva.co.il. אישור ביטחוני יישלח בדואר אלקטרוני למציינים כתובת.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005